| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 30 lipca 2013r.

do porozumienia z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie dokształcania w Zespole Kształcenia Zawodowego - w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski

zawarty pomiędzy:  

Powiatem Wodzisławskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w   imieniu którego działają:  

Starosta Powiatu Wodzisławskiego - Tadeusz Skatuła,  

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego - Dariusz Prus,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Mariusza Rakowskiego  

a  

Miastem Gliwice, reprezentowanym przez - Zastępcę Prezydenta Miasta - Krystiana Tomalę  

§   1.   Strony zgodnie postanawiają, zmienić łączące je porozumienie nr ED.0331.3.2013 z   dnia  
8 stycznia 2013 roku w   ten sposób, że:  

1)   § 1   ust. 2   otrzymuje następujące brzmienie: „Dokształcanie będzie odbywało się w   Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej – Curie, Ośrodek Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Gliwicach, 44-100 Gliwice, ulica Okrzei 20.”,  

2)   § 2   ust. 2   otrzymuje następujące brzmienie: „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w   Pszowie przekaże Górnośląskiemu Centrum Edukacyjnemu im. Marii Skłodowskiej – Curie, Ośrodek Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Gliwicach imienną listę uczniów skierowanych do kształcenia, natomiast Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej – Curie, Ośrodek Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Gliwicach w   terminie 14 dni od otrzymania powyższego wykazu poinformuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w   Pszowie o   terminie kursów.”,  

3)   § 2   ust. 7   otrzymuje następujące brzmienie: „Ze strony Miasta za realizację postanowień wynikających z   niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej – Curie, Ośrodka Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Gliwicach.”.  

§   2.   Niniejszy aneks wchodzi w   życie z   dniem 1   września 2013 roku.  

§   3.   Aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.   Aneks niniejszy sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z   czego Powiat Wodzisławski otrzymuje dwa egzemplarze, a   Miasto Gliwice jeden egzemplarz.  

 

 

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice  


Krystian   Tomala

Starosta Powiatu Wodzisławskiego  


Tadeusz   Skatuła


Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego  


Dariusz   Prus


Skarbnik Powiatu Wodzisławskiego  


Mariusz   Rakowski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »