| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/227/2013 Rady Gminy Chybie

z dnia 10 września 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594) w związku z art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr.157, poz. 1240 z późn.zm.)Rada Gminy Chybie

uchwala co następuje

§ 1. Dokonać zmiany dochodów budżetu Gminy na rok 2013

dział

rodzaj dochodu

treść

zmniejszenie

zwiększenie

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prwanej

0,00

50 000,00

dochody bieżące

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

10 000,00

dochody bieżące

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie obrębnych ustaw

0,00

40 000,00

758

Różne rozliczenia

0,00

155,00

dochody bieżące

wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie upływają z końcem roku budżetowego

0,00

155,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

21 241,68

dochody bieżące

wpływy z różnych dochodów

0,00

1 241,68

dochody bieżące

dotacje celowe w ramach programów finansowanych środkami europejskimi

0,00

20 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

11 755,00

dochody bieżące

opłata produktowa

0,00

140,00

dochody majątkowe

dotacje celowe w ramach programów finansowanych środkami europejskimi

0,00

11 615,00

razem

0,00

83 151,68

§ 2. Dokonać zmiany wydatków budżetu Gminy na rok 2013

dział

rozdział

rodzaj wydatku

treść

zmniejszenie

zwiększenie

.010

Rolnictwo i łowiectwo

40 000,00

0,00

.01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

40 000,00

0,00

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000,00

0,00

600

Transport i łaczność

0,00

40 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

0,00

40 000,00

wydatki bieżące

realizacja zadań statutowych

0,00

40 000,00

750

Administracja publiczna

0,00

15 210,00

75023

Urzędy gmin

0,00

10 000,00

wydatki bieżące

dotacje

0,00

10 000,00

75095

Pozostała działalność

0,00

5 210,00

wydatki bieżące

wydatki na programy finansowane środkami europejskimi

0,00

1 030,00

wydatki majątkowe

wydatki na programy finansowane środkami europejskimi

0,00

4 180,00

757

Obsługa długu publicznego

0,00

11 615,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

0,00

11 615,00

wydatki bieżące

obsługa długu

0,00

11 615,00

801

Oświata i wychowanie

5 700,00

26 941,68

80101

Szkoły podstawowe

0,00

1 241,68

wydatki bieżące

realizacja zadań statutowych

0,00

1 241,68

80110

Gimnazja

5 700,00

5 700,00

wydatki bieżące

realizacja zadań statutowych

5 700,00

0,00

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

5 700,00

80195

Pozostała działalność

0,00

20 000,00

wydatki bieżące

wydatki na programy finansowane środkami europejskimi

0,00

20 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

40 000,00

90002

Gospodarka odpadami

0,00

40 000,00

wydatki bieżące

realizacja zadań statutowych

0,00

40 000,00

razem

45 700,00

133 766,68

§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- dochody budżetowe                                                                                                  - 36.446.588,73 zł

- wydatki budżetowe                                                                                                  - 39.648.595,61 zł

- deficyt budżetu w wysokości 3.202.006,88 zł pokryty zostanie przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek                                                                                    - 2.200.000,00 zł

- wolnych środków                                                                                    - 1.002.006,88 zł

§ 4. Dokonać zmian w wydzielonych rachunkach dochodów :

PP Chybie

dział

rozdział

rodzaj wydatku

treść

zmniejszenie

zwiększenie

801

Oświata i wychowanie

18 200,00

18 200,00

80104

Przedszkola

18 200,00

18 200,00

wydatki bieżące

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

0,00

18 200,00

wydatki majątkowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne

18 200,00

0,00

§ 5. Dokonać zmian w wydzielonych rachunkach dochodów: W uchwale budżetowej na 2013 rok:

1) załącznik nr 1 do uchwały budżetowej dotyczący dochodów budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 do uchwały budżetowej dotyczący wydatków budżetu gminy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 12 do uchwały budżetowej dotyczący wykazu udzielonych dotacji otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

5) załącznik nr 13 do uchwały budżetowej dotyczący zadań inwestycyjnych w 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 15 do uchwały budżetowej dotyczący planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Wardas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/227/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 10 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/227/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 10 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/227/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 10 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/227/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 10 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/227/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 10 września 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/227/2013
Rady Gminy Chybie
z dnia 10 września 2013 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »