| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/433/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 6 września 2013r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/332/12 Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn.i zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/332/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 95), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 uchyla się pkt 1 i 2,

2) przepis § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Właściciel nieruchomości, na której odbywa się impreza ma obowiązek zapewnienia dostatecznej liczby pojemników do gromadzenia odpadów, a także szaletów przenośnych, jeżeli impreza ma trwać dłużej niż cztery godziny. Ustala się obowiązek zapewnienia 1 pojemnika o pojemności 110 l na 100 uczestników imprezy oraz 1 kabiny WC na 200 uczestników”,

3) w § 5 ust. 1 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie: „pojemnik do gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości”,

4) w § 12 uchyla się ust. 1,

5) uchyla się § 16.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Zalewski

Łukasz Zalewski ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia LL.M. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Indiany w Bloomington w USA. Od 2012 r. jest adwokatem w Nowym Jorku, a od 2017 r. w Polsce (obecnie radcą prawnym). W wyborach samorządowych 2018 r. kandyduje do Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w okręgu Mirów - Czyste z list KWW Jana Śpiewaka - Wygra Warszawa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »