| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 5 września 2013r.

do porozumienia Nr WE.031.1.2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Gliwice prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej

pomiędzy

Miastem Gliwicereprezentowanym przez:

Zastępcę Prezydenta Miasta - Krystiana Tomala

zwanym dalej "Miastem Gliwice",

aPowiatem Lublinieckimreprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Lublińcu, w imieniu którego działają:

Starosta Lubliniecki - Joachim Smyła

Wicestarosta Lubliniecki - Tadeusz Konina

zwanym dalej "Powiatem Lublinieckim".

§ 1.

1. W porozumieniu Nr WE.031.1.2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Gliwice prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

Kształcenie będzie odbywało się w siedzibie Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, przy ul. Okrzei 20.;

2) w § 2 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 otrzymują nowe brzmienie:

Powiat Lubliniecki przekaże Miastu Gliwice dotację celową w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby przeszkolonych uczniów i kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym (I, II i III stopnia) w wysokości:

a) od dnia 2 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - 350 na jednego ucznia,

b) od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r. - 400 na jednego ucznia.

2. Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe przekażą Górnośląskiemu Centrum Edukacyjnemu im. Marii Skłodowskiej-Curie Ośrodkowi Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, imienną listę uczniów skierowanych do kształcenia w terminie 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

3. Powiat Lubliniecki przekaże dotację celową, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów uczestniczących w kursie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gliwice:

ING Bank Śląski S.A.22 1050 1230 1000 0022 7691 4252

w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie.Wykaz uczniów przekazany przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej - Curie Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach stanowić będzie rozliczenie dotacji.;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 2 stycznia 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r..

§ 2.

Pozostałe ustalenia porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3.

Aneks do porozumienia wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

§ 4.

Aneks do porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Aneks do porozumienia sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Miasto Gliwice                                                                                                  Powiat Lubliniecki

Zastępca Prezydenta Miasta


Krystian Tomala

Starosta


Joachim Smyła


Wicestarosta


Tadeusz Konina

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »