| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/254/13 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 16 września 2013r.

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kochanowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356)

Rada Gminy Kochanowice uchwala,

co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kochanowice:

1) punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 20 metrów od przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych oraz obiektów kultu religijnego,

2) odległość, o której mowa w pkt. 1, oznacza najkrótszy pieszy ciąg komunikacyjny od wejścia do miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do wejścia na teren obiektu, o którym mowa w pkt. 1,

3) ograniczenia odległości, o których mowa w pkt. 1, nie dotyczą punktów sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych podczas organizacji imprez na otwartym powietrzu,

4) przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży mogą podawać napoje alkoholowe w ogródku gastronomicznym bezpośrednio przylegającym do lokalu gastronomicznego i stanowiącym jego integralną całość, z uwzględnieniem wymogu określonego w pkt. 1.

§ 2.

Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydane przed wejściem w życie niniejszej uchwały zachowują ważność do upływu terminu ich ważności.

§ 3.

Traci moc uchwała nr 211/XXIX/2002 Rady Gminy Kochanowice z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Kałła

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »