| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/254/13 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 16 września 2013r.

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kochanowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356)

Rada Gminy Kochanowice uchwala,

co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kochanowice:

1) punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 20 metrów od przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych oraz obiektów kultu religijnego,

2) odległość, o której mowa w pkt. 1, oznacza najkrótszy pieszy ciąg komunikacyjny od wejścia do miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do wejścia na teren obiektu, o którym mowa w pkt. 1,

3) ograniczenia odległości, o których mowa w pkt. 1, nie dotyczą punktów sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych podczas organizacji imprez na otwartym powietrzu,

4) przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży mogą podawać napoje alkoholowe w ogródku gastronomicznym bezpośrednio przylegającym do lokalu gastronomicznego i stanowiącym jego integralną całość, z uwzględnieniem wymogu określonego w pkt. 1.

§ 2.

Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wydane przed wejściem w życie niniejszej uchwały zachowują ważność do upływu terminu ich ważności.

§ 3.

Traci moc uchwała nr 211/XXIX/2002 Rady Gminy Kochanowice z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »