| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/270/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 23 września 2013r.

w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym: "ulica Srebrna", "ulica Łabędzia", "ulica Golfowa", "ulica Kamienna"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 260) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Drogom wewnętrznym położonym w Bytomiu na działkach nr: 1568/25, 1575/25, 1550/25, 1502/25, 1479/9, 1566/25, 1580/25, 1453/16, 1583/16, 1588/16, 551/17, 568/16, 612/25, 1577/25, 1616/25, 1578/25 (obręb Szombierki, KM 2) nadaje się nazwy: "ulica Srebrna", "ulica Łabędzia", "ulica Golfowa", "ulica Kamienna". Szczegółowe położenie przedmiotowych ulic przedstawia mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Załącznik do Uchwały Nr XX/270/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/270/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 września 2013 r.

W związku z zakończeniem I etapu budowy osiedla Srebrne Stawy w Bytomiu Szombierkach, inwestor, firma Armada Development S.A., wystąpił z wnioskiem o nadanie nazw drogom wewnętrznym położonym na tymże osiedlu. Nadanie nazw ulicom jest warunkiem nadania numerów adresowych nowo wybudowanym budynkom. Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest podjęcie przez Radę Miejską stosownej uchwały w tej sprawie.

Drogi wewnętrzne wskazane w projekcie uchwały położone są w obrębie geodezyjnym Szombierki (KM 2) na następujących działkach:

1. ul. Srebrna: 1568/25, 1575/25, 1550/25, 1502/25;

2. ul. Łabędzia: 1502/25, 1479/9;

3. ul. Golfowa: 1566/25, 1580/25, 1502/25, 1453/16, 1583/16, 1588/16;

4. ul. Kamienna: 551/17, 568/16, 612/25, 1577/25, 1616/25, 1578/25, 1566/25.

Od użytkownika wieczystego działek nr: 1502/25, 1550/25, 1568/25, 1575/25, 1479/9, 1453/16, 1566/25, 1580/25, 1583/16, 1588/16, 612/25, 1577/25, 1578/25, 1616/25 uzyskano pisemną zgodę na nadanie nazwy drodze wewnętrznej.

Nadanie nazw "ulica Kamienna"i "ulica Golfowa" spowoduje konieczność zmiany adresów trzech posesji położonych przy ulicy Zabrzańskiej nr 21, 27 i 29 D. Koszty tych zmian zgodziła się pokryć Armada Development S.A. wnioskująca o nadanie nazw przedmiotowym ulicom. Przy pozostałych ulicach nie ma posesji, które wymagałyby zmiany adresu w wyniku nadania nazwy.

W dniach od 26 sierpnia do 9 września br. projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym. W wyznaczonym terminie do wskazanego Wydziału Geodezji nie wpłynęły uwagi, opinie czy inne istotne informacje dotyczące projektu przedmiotowej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »