| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 233/13 Wojewody Śląskiego

z dnia 4 października 2013r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Blachowni w okręgu wyborczym nr 2

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i art. 16 ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889 oraz z 2012 r. poz. 1399), w związku z uchwałą Nr 212/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 20 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Jacka Chudego przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Blachowni w dwumandatowym okręgu wyborczym nr 2.

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, wybierany będzie 1 radny.

§ 3. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 8 grudnia 2013 r.

§ 4. Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wojewoda Śląski


Zygmunt Łukaszczyk


Załącznik do Zarządzenia Nr 233/13
Wojewody Śląskiego
z dnia 4 października 2013 r.

KALENDARZ WYBORCZY
do wyborów uzupełniającychdo Rady Miejskiej w Blachowni w okręgu wyborczym nr 2

Termin wykonania czynności wyborczej*)

Treść czynności

1

2

do 05.10.2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Blachowni w okręgu wyborczym nr 2,

do 19.10.2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o granicach i numerze okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Blachowni,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego w okręgu nr 2,
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Blachowni,

do 24.10.2013 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie Miejskiej Komisji Wyborczej w Blachowni,

do 08.11.2013 r. (do godziny 2400)

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Blachowni  list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 2,

do 15.11.2013 r.

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Blachowni,

do 17.11.2013 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1,

do 18.11.2013 r.

- nadanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Blachowni numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego,

do 23.11.2013 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Blachowni zawierającego numery list i dane o kandydatach na radnego zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 2,

do 24.11.2013 r.

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Blachowni Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Blachowni ,

do 24.11.2013 r.

- sporządzenie spisu wyborców dla okręgu wyborczego nr 2 w Urzędzie Miejskim w Blachowni,

do 28.11.2013 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

06.12.2013 r. o godz.2400

- zakończenie kampanii wyborczej,

07.12.2013 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Blachowni  spisu wyborców,

08.12.2013 r.w godz. 8:00–22:00

- głosowanie

*) Zgodnie z art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Posyniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Posyniak specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym niosąc pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa i to zarówno sprawcom, jak i pokrzywdzonym. Kancelaria zajmuje się także m.in. sprawami z zakresu prawa rodzinnego, drogowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »