| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 4 Burmistrza Miasta Imielin; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 23 września 2013r.

do porozumienia nr 38/2011 z dnia 26 września 2011 r. dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych

zawarty pomiędzy:

Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim reprezentowanym przez Zarządcę drogi - Zarząd Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego, w imieniu którego działają:

1. Starosta Bieruńsko-Lędziński - Bernard Bednorz

2. Wicestarosta - Henryk Barcik


zwanym dalej „Przekazującym”


a Gminą Imielin reprezentowaną przez Zarządcę drogi, w imieniu której działa:

1. Burmistrz Miasta Imielin - Jan Chwiędacz


zwanym dalej „Przejmującym”

§ 1.

Zmienia się treść zapisu § 1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

"1. Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego działając na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 260), powierza Burmistrzowi Miasta Imielin prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzymaniem sieci dróg powiatowych wraz z towarzyszącymi jej obiektami inżynierskimi, a w szczególności wynikających z art. 20 pkt 4, 11 i 12 przytoczonej ustawy, leżących na terenie Gminy Imielin."

§ 2.

Zmienia się treść zapisu § 3 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

"2. Wskaźnik "n", o którym mowa w pkt 1 na IV kwartał 2011 roku i na 2012 rok wynosi 3 500 zł/1 km drogi/rok, na 2013 rok wynosi 4 375 zł/1 km drogi/rok oraz na I kwartał 2014 roku wynosi 3 500 zł/1 km drogi/rok. W związku z powyższym dotacja celowa przyznana na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań objętych porozumieniem wynosić będzie:

a) w IV kwartale 2011 roku - 11 599,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy),

b) w okresie od: I kwartał 2012 roku do IV kwartał 2012 roku - 46 396,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych zero groszy) oraz w okresie od: I kwartał 2013 roku do IV kwartał 2013 roku - 57 995,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych zero groszy). Kwoty te przekazywane będą w następujących ratach:

- za I kwartał 2012 roku kwota 34 797,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych zero groszy) oraz za I kwartał 2013 roku kwota 45 396,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych zero groszy),

- za IV kwartał 2012 roku kwota 11 599,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy) oraz za IV kwartał 2013 roku kwota 12 599,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy).

c) w I kwartale 2014 roku - 34 797,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych zero groszy). "

§ 3.

Zmienia się treść zapisu § 3 pkt 3 tiret trzeci, który otrzymuje brzmienie:

"- za IV kwartał 2013 r. do 31.10.2013 r. w wysokości 12 599,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy)."

§ 4.

Pozostałe warunki zawarte w porozumieniu nr 38/2011 z dnia 26 września 2011 r. pozostają bez zmian.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Aneks został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

Strona Przekazująca Strona Przejmująca

Starosta


Bernard Bednorz


Wicestarosta


Henryk Barcik

Burmistrz


Jan Chwiędacz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »