| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/347/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 23 października 2013r.

w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie na 2013 r w sposób następujący:

zmniejszyć plan dochodów

Dział . - 630 - TURYSTYKA

rozdz.63003 - Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

dochody ogółem - o kwotę - 24 633,00 zł

w tym:

dochody majątkowe - o kwotę - 24 633,00 zł

z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych z

udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

zmniejszyć plan wydatków

Dział . - 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz.80104 - Przedszkola

wydatki ogółem - o kwotę - 24 633,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - o kwotę - 24 633,00 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych -o kwotę -24 633,00 zł

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone - o kwotę - 24 633,00 zł

§ 2.

Dokonać zmian w planach wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu sprzętu:

Dział . - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

wydatki ogółem

w tym:

wydatki bieżące

zmniejszyć plan wydatków

świadczenia na rzecz osób fizycznych -o kwotę -7 780,00 zł

zwiększyć plan wydatków

dotacja na zadania bieżące - o kwotę -7 780,00 zł

§ 3.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych

z budżetu Gminy" do Uchwały Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok.

Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 niniejszej Uchwały

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/347/2013
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 23 października 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »