| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/205/13 Rady Gminy Gilowice

z dnia 16 października 2013r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. / - Rada Gminy Gilowice

uchwala, co następuje :

§ 1.

Dokonać zmian budżetu gminy :

1. Zmiany planu dochodów budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany planu wydatków budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do uchwały. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdz. 75412 zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.700 zł i zwiększa się plan wydatków na dotację na zakup sprzętu p/poż. dla OSP w Rychwałdzie, w rozdz. 80104 zmniejsza się plan wydatków bieżących Przedszkola Publicznego w Gilowicach o kwotę 9.000 zł i zwiększa się plan wydatków majątkowych na zakup pieca centralnego ogrzewania, w rozdz. 85311 zmniejsza się plan wydatków bieżących Warsztatu Terapii Zajęciowej o kwotę 9.276 zł i zwiększa się plan wydatków majątkowych na zakup pieca centralnego ogrzewania (zmiany w planie zgodnie z aneksem do porozumienia z Powiatem Żywieckim). W dziale 60078 zmniejsza się plan wydatków majątkowych związanych z odbudową przepustu po powodzi o kwotę 37.200 zł i zwiększa się plan wydatków w dziale 60095 – 34.200 zł oraz w rozdz. 90095 na zabezpieczenie infrastruktury gminnej – ujęcia wody – 3.000 zł oraz 40.000 zł ze środków RZGW w Krakowie.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody w wysokości 18.333.617,68 zł

b) wydatki w wysokości 17.948.264,68 zł Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 385.353 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 3.

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013 „Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2013”, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dokonać zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013„Dochody budżetu związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013”, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Dokonać zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013„Wydatki budżetu zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku ”, jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Dokonać zmian w załączniku Nr 11 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013 Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2013 ”

1. Zmniejszyć plan wydatków na zadanie: „Odbudowa przepustu okularowego na obiekt mostowy w km 1+040 w ciągu drogi gminnej ul. Starodworska w Gilowicach” DZ 600 rozdz. 60078 o kwotę 37.200 zł

2. Wprowadzić zadanie „Zakup pieca centralnego ogrzewania do Przedszkola Publicznego w Gilowicach” DZ 801 rozdz. 80104 kwota 9.000 zł

3. Wprowadzić zadanie „Zakup pieca centralnego ogrzewania do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach” DZ 853 rozdz. 85311 kwota 9.276 zł Po zmianach załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Dokonać zmian w załączniku Nr 13 do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2013 Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku” Wprowadzić plan dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwałdzie jednostki spoza sektora finansów publicznych dział 754 rozdz. 75412 kwota 2.700 zł. Po zmianach załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Jan Małysiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/205/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 16 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/205/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 16 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/205/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 16 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/205/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 16 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/205/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 16 października 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/205/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 16 października 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/205/13
Rady Gminy Gilowice
z dnia 16 października 2013 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kopczyńska

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »