| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 40.292.2013 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 211 - 214, art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

RADA MIASTA RYDUŁTOWY
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 1 852 717,81 zł tj. do kwoty 65 048 959,61 zł z tytułu:

1) zmniejszenia w dziale 801 „Oświata i wychowanie", w grupie dochodów majątkowych - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 1 851 508,25 zł;

2) zmniejszenia w dziale 926 „Kultura fizyczna", w grupie dochodów bieżących - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 1 209,56 zł.

2. Zmniejszyć limit wydatków budżetu miasta na 2013 r. o kwotę 2 162 175,00 zł tj. do kwoty 67 265 831,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wprowadzić do § 1 ust. 1 oraz załączników nr 1, 8 i 9 do uchwały nr 31.213.2012 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 643) ze zm. zwanej dalej uchwałą budżetową.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wprowadzić do § 1 ust. 2 oraz załączników nr 2, 8 i 9 do uchwały budżetowej.

§ 2.

1. W § 6 ust. 1 kwotę 2 526 329,53 zł oznaczającą zarówno wielkość deficytu jak i wskazaną jako źródło pokrycia tego deficytu część środków pochodzących z emisji obligacji zastąpić kwotą 2 216 872,34 zł.

2. W § 6 ust. 2 kwotę 10 806 629,53 zł, oznaczającą łączną kwotę planowanych przychodów, zastąpić kwotą 10 497 172,34 zł.

§ 3.

1. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej zwiększyć planowane do osiągnięcia dochody jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatki nimi sfinansowane o kwotę 104 000,00 zł z tytułu zwiększenia omawianych wielkości:

1) dla Zespołu Szkół o kwotę 30 000,00 zł;

2) dla Przedszkola Publicznego Nr 1 o kwotę 28 000,00 zł;

3) dla Przedszkola Publicznego Nr 3 o kwotę 36 000,00 zł;

4) dla Przedszkola Publicznego Nr 4 o kwotę 10 000,00 zł.

2. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadzić następujące zmiany:

1) skreślić zadanie ujęte w poz. 26 pod nazwą „Wdrożenie systemu elektronicznej edukacji w pięciu placówkach szkolnych w Rydułtowach";

2) dodać w poz. 47 zadanie pod nazwą „Czyste powietrze: Kompleksowa termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Rydułtowach” z wartością kosztorysową na kwotę 4 193 255,14 zł, wydatkami planowanymi w roku 2013 i wkładem własnym z budżetu miasta na kwotę 5 000,00 zł.

3. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej stanowiący "Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2013 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej kwotę 1 306 629,53 zł oznaczającą wielkość wykorzystanych do zrównoważenia budżetu tzw. wolnych środków zastąpić kwotą 997 172,34 zł oraz uaktualnić sumy kontrolne.

5. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej stanowiący "Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40.292.2013
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 24 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Rydułtowy na 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 40.292.2013
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 24 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2013 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 40.292.2013
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 24 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Finansowanie deficytu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »