| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 215/XXX/13 Rady Gminy Świerklany

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny

Na podstawie art. 18, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 594), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 136 poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465)

Rada Gminy Świerklany

uchwala:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i deklaracji na podatek leśny oraz wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Świerklany.

1. Wzórdeklaracji na podatek od nieruchomościdla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz                    spółek nie mających osobowości prawnej stanowi załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wzórdeklaracji na podatek rolnydla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej stanowi załącznik  nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wzórdeklaracji na podatek leśnydla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej stanowi załącznik  nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wzórinformacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnegostanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Tracą moc Uchwały Rady Gminy Świerklany: nr XLII/278/05 z dnia 29 listopada 2005r.,
nr 67/X/11 z dnia 9 listopada 2011 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Włodzimierz Barwinek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 215/XXX/13
Rady Gminy Świerklany
z dnia 24 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/XXX/13
Rady Gminy Świerklany
z dnia 24 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 215/XXX/13
Rady Gminy Świerklany
z dnia 24 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 215/XXX/13
Rady Gminy Świerklany
z dnia 24 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »