| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 215/XXX/13 Rady Gminy Świerklany

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny

Na podstawie art. 18, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 594), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 136 poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465)

Rada Gminy Świerklany

uchwala:

§ 1. Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i deklaracji na podatek leśny oraz wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Świerklany.

1. Wzórdeklaracji na podatek od nieruchomościdla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz                    spółek nie mających osobowości prawnej stanowi załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wzórdeklaracji na podatek rolnydla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej stanowi załącznik  nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wzórdeklaracji na podatek leśnydla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej stanowi załącznik  nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wzórinformacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnegostanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Tracą moc Uchwały Rady Gminy Świerklany: nr XLII/278/05 z dnia 29 listopada 2005r.,
nr 67/X/11 z dnia 9 listopada 2011 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Włodzimierz Barwinek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 215/XXX/13
Rady Gminy Świerklany
z dnia 24 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/XXX/13
Rady Gminy Świerklany
z dnia 24 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 215/XXX/13
Rady Gminy Świerklany
z dnia 24 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 215/XXX/13
Rady Gminy Świerklany
z dnia 24 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »