| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/285/2013 Rady Gminy Istebna

z dnia 25 października 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)

Rada Gminy Istebna
uchwala, co następuje;

§ 1.
Stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:

1.

Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej

b) piwnic od 1 m² powierzchni użytkowej

c) garaży w budynkach mieszkalnych od 1m² powierzchni użytkowej

d) strychów od 1m² powierzchni użytkowej

e) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie tej działalności za 1m² powierzchni użytkowej

f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej

g) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej

h) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni użytkowej

0,74 zł

0,74 zł

0,74 zł

0,74 zł


20,00 zł


10,75 zł


4,68 zł


7,30 zł

2.

Od budowli - 2% ich wartości

3.

Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów od 1 m² powierzchni

b) pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni0,85 zł

4,56 zł


0,28 zł

§ 2.
Podatek płatny w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Gminy Istebna.

§ 3.
Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle:

1) związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

2) budynki gospodarcze lub ich części w których prowadzona jest działalność rolnicza lub leśna.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »