| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/309/2013 Rady Gminy Czernichów

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U.z 2013r. poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U z 2010r Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku (M.P. z 2013r., poz. 724)Rada Gminy Czernichów

u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej zajętej powierzchni w wysokości 12zł za stanowisko nie przekraczające 4m², natomiast po przekroczeniu powierzchni 4m² za każdy następny 1m² stawka wynosi 3 zł.

2. Maksymalna dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty w wysokości 764,62zł

§ 2.

1. Opłatę targową pobiera się dziennie od handlujących na targowisku, która płatna jest gotówką inkasentowi w dniu dokonywania sprzedaży.

2. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa

3. Inkasenci pobierający należną opłatę targową zobowiązani są wydać wpłacającemu dowód wpłaty za pobraną kwotę.

§ 3.

Inkasentów do poboru opłaty targowej oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała Rady Gminy.

§ 4.

Traci moc uchwała XXIII/217/2102 Rady Gminy Czernichów z dnia 30 listopada 2012r w sprawie opłaty targowej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2014r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »