| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.64.2013 Rady Gminy Goleszów

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 95 z 2010 r., poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Goleszów

postanawia:

§ 1. Określić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej w tonach:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

Stawki podatków w złotych

wyprodukowane w 2004r. i wcześniej

682,50

997,50

1.260,00

wyprodukowane w 2005r. i później

315,00

525,00

630,00

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawki podatków w złotych

2 osie

12

15

1.365,00

1.470,00

15

1.470,00

1.680,00

3 osie

12

19

1.207,00

1.470,00

19

23

1.470,00

1.680,00

23

25

1.680,00

1.995,00

25

1.942,50

2.100,00

4 osie i więcej

12

27

1.470,00

1.785,00

27

29

1.785,00

2.100,00

29

31

2.205,00

2.782,50

31

2.415,00

2.835,00


3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:                                                                                    

od 3,5 tony do 7 ton włącznie

powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

wyprodukowane w 2004 r. i wcześniej

1.155,00

1.260,00

wyprodukowane w 2005 r. i później

525,00

630,00

4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton:                                                                                                  

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawki podatków w złotych

2 osie

12

18

1.470,00

1.680,00

18

25

1.680,00

1.890,00

25

31

1.890,00

2.100,00

31

do 36 włącznie

2.100,00

2.205,00

powyżej 36

2.415,00

2.625,00

3 osie

12

do 36 włącznie

1.995,00

2.205,00

powyżej 36

2.415,00

2.940,00

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - stawka podatku wynosi 600,00 zł.

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:                                                                                    

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Nie mniej niż

Mniej niż

Stawki podatków w złotych

1oś

12

18

525,00

577,50

18

25

577,50

630,00

25

630,00

787,50

2 osie

12

28

472,50

577,50

28

33

787,50

1.155,00

33

do 36 włącznie

1.155,00

1.680,00

powyżej 36

1.470,00

2.100,00

3 osie

12

do 36 włącznie

945,00

1.260,00

powyżej 36

1.365,00

1.680,00


7. od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzących:                                                                                    

mniej niż 30 miejsc

równej lub wyższej niż 30 miejsc

Stawki podatków w złotych

wyprodukowane w 2004 r. i wcześniej

1.260,00

1.785,00

wyprodukowane w 2005 r. i później

630,00

840,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchylić uchwałę Nr 102/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia 29 grudnia 2011 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wisełka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »