| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/273/2013 Rady Gminy Miedźna

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit.c i d oraz lit.i oraz pkt.10 i art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89, art. 211, art. 212, 214, 217, 218, 220, 221, 222, 236, 237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Zmiany tabeli Nr 2 ujętej w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 1 ujętą w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 27 563,50 zł, zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 27 563,50 zł.

§ 2. Zmiany tabeli Nr 4 ujętej w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 2 ujętą w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmiany tabeli Nr 8 ujętej w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna
z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z tabelą Nr 3 ujętą w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmiany załącznika Nr 1 ujętego w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2012roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2013, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 ujętym w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.             

§ 5. Budżet gminy po zmianach po stronie:

- dochodów wynosi 53 040 656,50 zł,

- wydatków wynosi 55 474 608,11 zł,

- przychodów wynosi 4 914 260,61 zł,

- rozchodów wynosi 2 480 309,00 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/273/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/273/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/273/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/273/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »