| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/618/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/442/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 391 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. W uchwale nr XXII/442/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. 2013, poz. 315 z dnia 10.01.2013 r.) zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Nr XXVIII/568/13 z 26 czerwca 2013 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr XXII/442/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 03 lipca 2013 r. poz. 4569) wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

3) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 5 ust. 1 pkt 5 skreśla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Kazimierz Woźniczka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/618/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 6 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/618/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 6 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik B1


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/618/13
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 6 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

załacznik C1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »