| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/712/13 Rady Miasta Chorzów

z dnia 7 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/456/12 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz.391 z późn. zm.) oraz na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W uchwale Nr XXVII/456/12 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (tekst jednolity - Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2013 r. poz. 2319 zmieniony uchwałą Nr XXXIV/609/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 maja 2013 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Chorzów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały..

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


Henryk Wieczorek


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/712/13
Rady Miasta Chorzów
z dnia 7 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »