| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/250/2013 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie stawek dziennych opłaty miejscowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) art.17, art.19 pkt.1 lit. b oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.). Rada Gminy Jeleśnia uchwala:

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości1,45 zł za każdy dzień pobytu.

§ 2. 1. Opłata jest płatna z góry za cały okres pobytu.

2. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, kierujące hotelami, motelami, pensjonatami, domami wczasowymi, wypoczynkowymi lub wycieczkowymi, kwaterami prywatnymi, schroniskami, kampingami, polami biwakowymi, albo podobnymi obiektami usługowymi, których wykaz stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę na terenie Gminy Jeleśnia, w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.

4. Inkasenci opłaty winni dokonywać rozliczenia wpływów z budżetem gminy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy, odprowadzając je na konto gminy lub wpłacając do kasy Urzędu Gminy.

5. Za pobór opłaty miejscowej przysługuje inkasentom wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 5% zainkasowanych i terminowo odprowadzonych opłat.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/158/2012Rady Gmina Jeleśnia z dnia 30 października 2012 r. w sprawie stawek dziennych opłaty miejscowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru
na 2013 rok.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewództwaŚląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/250/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 15 listopada 2013 r.

HOTELE, PENSJONATY, DOMY WCZASOWE, KWATERY PRYWATNE

HOTELE

1. CKW VESTA

2. Hotel FERO ACTIVE

3. Hotel HARNAŚ

4. Hotel FERO LUX

DOMY WCZASOWE, OŚRODKI  WYPOCZYNKOWE, PENSJONATY

1. „MARTIN - WILLA” (Sochaj-Nett Anna)

2. „TARA”  (Juraszek Piotr)

3. „CHATA BACÓW” PTTK

4. „CZĘSTOCHOWA” (Suchoń Iwona)

5. „DARZ BÓR” (Mizia Krystyna)

6. „KUBA- BIS”  (Duraj Jadwiga)

7. „FENIKS”  (Kozieł Antonina)

8. „GAZDA”

9. „HALA MIZIOWA” – Schronisko

10. „JONTEK”

11. „KOLIBA”  (Czarnik Zbigniew)

12. „KUBA” – Zajazd (Duraj Jadwiga)

13. „NA CYRLI” (Sanocka Agata)

14. „POD BRZOZAMI” (Sadurski Dominik)

15. „POD POLANKĄ” (Wrona Jan)

16. „WILLA POD PILSKIEM” ( Malinowska Krystyna)

17. „PENSJONAT POD PILSKIEM”

18. „WILLA  7” (Zalczyk Julianna)

19. „STARA STRZECHA” – (Szczepański Piotr)

20. „PANORAMA” (Dudziak Józef)

21. „U MACIEJA” (Foksa Maciej)

22. „ Gazdówka Pod Pstrągiem” (Ostrowska–Wrona Anna)

23. „BOGUSIA” (Krzesak Jadwiga)

24. „PILSKO” (Meres Renata)

KWATERY PRYWATNE

1. Jędrzejas Anna

2. Malec Maria

3. Łysień Krystyna

4. Wyród Maria

5. Dudek Magdalena

6. Sawicka Aleksandra

7. Gustyn Katarzyna

8. Czul Stanisława

9. Gustyn Maria

10. Makuch Tadeusz

11. Makuch  Lidia

12. Ksel Grażyna

13. Krzesak Danuta

14. Kręcichwost Danuta

15. Gałuszka Marta

16. Rachwalska Henryka

17. Makuch Mirosława

18. Haratonian Elżbieta

19. Wrona Beata

20. Jochemczyk Elżbieta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »