| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/221/2013 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 19 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 , art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz.594 ze zm.) art.10 ust.1 i 2 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) ( tekst jednolity z 2010 r. Nr 95,poz.613 z póżn. zm.) Rada Gminy w Ujsołach uchwala, co następuje

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 – 5,5 włącznie

powyżej 5,5 – 9 włącznie

powyżej 9 i mniej niż 12


Samochody ciężarowe


735


944


1154

a) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia
osi

Stawka podatku w złotych

12 t

15 t

1364

1469

15 t

-

1574

1679

b)

Dopuszczalna masa całkowita

3 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia
osi

Stawki podatku w złotych

12 t

19 t

2536

2675

19 t

23 t

2605

2743

23 t

-

2675

2812

c)

Dopuszczalna masa całkowita

4 osie

Ni mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne

Inny system zawieszenia

Stawka podatku w złotych

12 t

27 t

2743

2791

27 t

29 t

2812

2946

29 t

-

2881

3124

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:                                                                                                                

- ciągniki o dopuszczalnej masie od 3,5 tony do 7 ton 1852 zł

- ciągniki o dopuszczalnej masie powyżej 7 ton i poniżej 12 ton 1910 zł

2) równej lub wyższej niż 12 ton:

a)

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12 t

25 t

2195

2260

25 t

31 t

2260

2331

31 t

36 t włącznie

2331

2415

Powyżej 36 t

-

2331

2699

b)

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

3 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12 t

36 t włącznie

2399

2416

powyżej 36 t

40 t

2399

2428

40 t

-

2468

3124

3. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Przyczepy, naczepy

587 zł

4. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższa niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1)

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

1 oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12 t

25 t

618

685

25 t

-

753

824

2)

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12 t

28 t

1097

1164

28 t

33 t

1164

1235

33 t

38 t

1302

1711

38 t

-

1525

2254

3)

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

3 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12 t

38

1507

1522

38 t

-

1536

1698

5. Autobusy

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

Autobus


735


1987

§ 2. Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania organu w dwóch ratach : I rata do 15 lutego,  II rata do 15 września roku podatkowego, gotówką do Urzędu Gminy w Ujsołach lub na konto BS Ujsoły
Nr 34 8125 1018 0000 02228 2000 0010.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXI/152/2012 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 30 listopada 2012 roku. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.

§ 5. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku o którym mowa w ust.1 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Ujsoły.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »