| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 274/XXVII/2013 Rady Gminy Mykanów

z dnia 13 listopada 2013r.

w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mykanów

Na podstawie art. 18 ust. 2,pkt 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r  poz. 594 ze zm.) oraz art.15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 litera a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 13 pkt 2 , art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011r. nr 197 poz. 1172) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r  ( M.P. poz. 724 )

Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w następujących wysokościach:

1) od każdego stanowiska na targowisku 10,00 zł ( słownie: dziesięć złotych) dziennie,

2) przy sprzedaży w innych miejscach poza targowiskiem 5,00 zł ( słownie: pięć złotych)  dziennie.

2. Opłatę targową osoby zobowiązane do jej uiszczenia wpłacają w kasie Urzędu Gminy Mykanów w tym samym dniu w którym powstał obowiązek jej wpłaty lub na rachunek bankowy Gminy Mykanów BS Mykanów 08 8258 0005 2001 0000 0925 0001.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Mykanów nr 177/XVII/2012 z dnia 30 listopada 2012r w sprawie wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Mykanów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy  ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mykanowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dagmara Jagodzińska

Specjalista w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa cywilnego, w tym w szczególności sprawach o rozwód, separację, władzę rodzicielską, alimenty, kontakty z małoletnimi, podział majątku dorobkowego po rozwodzie, zniesienie współwłasności, sprawach wynikających z umów darowizny oraz stosunków spadkowych w rodzinie i innych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »