| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 163/XLV/2013 Rady Gminy Opatów

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.40 ust.1, art.41 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( J.t. Dz.U.z 2013 r. poz.594 z póź. zm.), art.5 ust.1 , art.19 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (J.t.-Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póź. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz.724). Rada Gminy w Opatowie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach :

1. od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,54 zł. za 1 m2powierzchni użytkowej

2. od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,50 zł. za 1 m2powierzchni użytkowej

3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 zł. za 1 m2powierzchni użytkowej

4. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,68 zł. za 1 m2powierzchni użytkowej

5. od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,00 zł. za 1 m2powierzchni użytkowej

6. od budowli - 2% ich wartości na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

7. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,62 zł. za 1 m2powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł. od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,14 zł. za 1 m2powierzchni

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości :

1. Handel z ręki, kosza -4,00 zł.

2. Handel z samochodu osobowego -7,00 zł.

3. Handel z samochodu osobowego z przyczepą -10,00 zł.

4. Handel z samochodu dostawczego -10,00 zł.

5. Handel z samochodu ciężarowego -12,00 zł.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku .

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »