| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/193/2013 Rady Gminy Pawonków

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) ,Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (  MP z 2013 r., poz. 724) oraz art. 40 ust.1,  art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej :

1) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2powierzchni  -0,85 zł.

b) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 ha powierzchni4,56 zł.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  od 1 m2powierzchni  -0,23 zł.

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych od 1m2powierzchni użytkowej  -0,70 zł.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  od 1m2powierzchni użytkowej  -19,80 zł.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2powierzchni użytkowej -10,75 zł.

d) związanych z udzielaniem  świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od  1m2powierzchni użytkowej– 4,68.

e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  od 1m2powierzchni użytkowej- 4,75 zł.

f) od budynków letniskowych  od 1m2powierzchni użytkowej –7,73 zł.

3) od budowli– 2%ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków .

§ 3. Traci moc Uchwała NR XXII/150/ 2012 Rady Gminy w Pawonkowie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr inż. Jacek Kopyto

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Zając

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »