| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/193/2013 Rady Gminy Pawonków

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) ,Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (  MP z 2013 r., poz. 724) oraz art. 40 ust.1,  art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej :

1) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2powierzchni  -0,85 zł.

b) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  od 1 ha powierzchni4,56 zł.

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  od 1 m2powierzchni  -0,23 zł.

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych od 1m2powierzchni użytkowej  -0,70 zł.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  od 1m2powierzchni użytkowej  -19,80 zł.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2powierzchni użytkowej -10,75 zł.

d) związanych z udzielaniem  świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od  1m2powierzchni użytkowej– 4,68.

e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  od 1m2powierzchni użytkowej- 4,75 zł.

f) od budynków letniskowych  od 1m2powierzchni użytkowej –7,73 zł.

3) od budowli– 2%ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawonków .

§ 3. Traci moc Uchwała NR XXII/150/ 2012 Rady Gminy w Pawonkowie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr inż. Jacek Kopyto

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »