| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/150/2013 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Jejkowice na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8   , art.40 ust. 1   , art.41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2013 roku poz. 594 z   późniejszymi zmianami ) oraz art.10 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U.z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z   późniejszymi zmianami ).  

na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Jejkowice uchwala , co następuje :  

§   1.   Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 :  

1)   Od samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej :  

a)   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie , spełniającego normy emisji EURO - 690 zł  

b)   powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie , nie spełniającego norm emisji EURO - 702 zł  

c)   powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie , spełniającego normy emisji EURO - 828 zł  

d)   powyżej 5,5 tony do 9   ton włącznie , nie spełniającego norm emisji EURO - 852 zł  

e)   powyżej 9   ton i   mniej niż 12 ton , spełniającego normy emisji EURO - 1044 zł  

f)   powyżej 9   ton i   mniej niż 12 ton , nie spełniającego norm emisji EURO - 1068 zł  

g)   od 12 ton i   mniej niż 15 ton , dwóch osiach jezdnych - 1422 zł  

h)   od 15 ton i   mniej niż 16 ton , dwóch osiach jezdnych - 1500 zł  

i)   od 16 ton dwóch osiach jezdnych - 1782 zł  

j)   od 12 ton i   mniej niż 19 ton trzech osiach jezdnych - 1782 zł  

k)   od 19 ton i   mniej niż 23 tony , trzech osiach jezdnych - 2064 zł  

l)   od 23 ton , trzech osiach jezdnych - 2328 zł  

m)   od 12 ton i   mniej niż 29 ton , czterech osiach jezdnych , osiach jezdnych z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1968 zł  

n)   od 12 ton i   mniej niż 29 ton , czterech osiach i   innym systemie zawieszenia osi jezdnych - 2070 zł  

o)   od 29 ton , czterech osiach jezdnych , osiach jezdnych z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2802 zł  

p)   od 29 ton, czterech osiach jezdnych i   innym systemie zawieszenia osi jezdnych - 2910 zł  

2)   Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :  

a)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton , spełniającego normy emisji EURO - 1632 zł  

b)   od 3,5 tony i   poniżej 12 ton , nie spełniającego emisji EURO - 1656 zł  

c)   od 12 ton i   mniej niż 31 ton ,dwóch osiach jezdnych, osiach jezdnych z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2076 zł  

d)   od 12 ton i   mniej niż 31 ton , dwóch osiach jezdnych i   innym systemie zawieszenia osi jezdnych - 2166 zł  

e)   od 31 ton , dwóch osiach jezdnych , osiach jezdnych z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2112 zł  

f)   od 31 ton , dwóch osiach jezdnych i   innym systemie zawieszenia osi jezdnych - 2244 zł  

g)   od 12 ton i   mniej niż 37 ton ,trzech osiach jezdnych, osiach jezdnych z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2076 zł  

h)   od 12 ton i   mniej niż 37 ton , trzech osiach jezdnych i   innym systemie zawieszenia osi jezdnych - 2178 zł  

i)   od 37 ton i   mniej niż 40 ton ,trzech osiach jezdnych, osiach jezdnych z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2100 zł  

j)   od 37 ton i   mniej niż 40 ton , trzech osiach jezdnych i   innym systemie zawieszenia osi jezdnych - 2208 zł  

k)   od 40 ton ,trzech osiach jezdnych, osiach jezdnych z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 2802 zł  

l)   od 40 ton , trzech osiach jezdnych i   innym systemie zawieszenia osi jezdnych - 2916 zł  

3)   Od przyczepy i   naczepy , które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą , z   wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :  

a)   od 7   ton i   poniżej 12 ton - 300 zł  

b)   od 12 ton i   mniej niż 25 ton , jednej osi jezdnej - 414 zł  

c)   od 25 ton , jednej osi jezdnej - 702 zł  

d)   od 12 ton i   mniej niż 28 ton , dwóch osiach jezdnych - 396 zł  

e)   od 28 ton i   mniej niż 33 tony , dwóch osiach jezdnych - 1080 zł  

f)   od 33 ton i   mniej niż 38 ton , dwóch osiach jezdnych - 1650 zł  

g)   od 38 ton , dwóch osiach jezdnych - 2148 zł  

h)   od 12 ton i   mniej niż 38 ton , trzech osiach jezdnych - 1194 zł  

i)   od 38 ton , trzech osiach jezdnych - 1638 zł  

4)   Od autobusu w   zależności od liczby miejsc do siedzenia łącznie z   miejscem kierowcy :  

a)   mniej niż 30 miejsc do siedzenia - 918 zł  

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1950 zł  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie 14 dni po ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2014 roku . Podlega również podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty .  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »