| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 468/XLI/2013 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2014r

Rada Miejska w Lublińcu działając na podstawie: art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r., Poz. 594, z późn.zm.); art. 6 i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U.z 2006r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.) - po zasięgnięciu opinii Śląskiej Izby Rolniczej w związku z art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) - uchwala, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzedu Statystycznego z dnia 18 października 2013r. (M.P. z 2013r. poz.814 ) w wysokości 69,28zł za 1dt, obniża się do kwoty 53,00zł za 1 dt.

§ 2. Określa się:

1) wzór informacji o gruntach dla osób fizycznych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wzór deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miasta Lubliniec Nr 320/XXVIII/2012 z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego i określenia obowiązującego wzoru informacji o gruntach dla osób fizycznych oraz wzoru deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej na 2013r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1stycznia 2014r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 468/XLI/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

informacja rol. ZAŁ. NR 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 468/XLI/2013
Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 26 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

deklaracja rol. zał. nr 2

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mizera

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »