| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/282/2013 Rady Gminy Miedźna

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8,art.40 ust.1, w związku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013r poz. 594 z późn. zm.) art 6 ust 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U.z 2010r Nr 95 poz 613 z późn. zm.), art 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r nr 136 poz.969 z późn. zm.) i art 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym ( Dz.U. z 2013r poz. 465z późn. zm.) w związku z art. 28 § 4 i art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. 2012.749 z późn.zm),

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Zarządzić pobór w drodze inkasa:

1. podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

2. podatku rolnego od osób fizycznych;

3. podatku leśnego od osób fizycznych;

4. opłaty targowej.

§ 2. Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych w § 1 podatków i opłat:

1. inkasentami podatków są:

1) Pan Janusz Pławecki – na terenie sołectwa Frydek

2) Pan Jan Nowak - na terenie sołectwa Gilowice

3) Pan Marcin Orłoś- na terenie sołectwa Góra

4) Pan Jan Cofała- na terenie sołectwa Miedźna

5) Pani Honorata Cofała- na terenie sołectwa Miedźna

6) Pan Czesław Rozmus – na terenie sołectwa Wola

7) Pan Janusz Starzec – na terenie Osiedla Wola I

8) Pan Andrzej Biszkant- na terenie Osiedla Wola II

9) Pan Marcin Sosna na terenie sołectwa Grzawa

2. inkasentem opłaty targowej na terenie Gminy Miedźna jest Pani Maria Gruszka

§ 3. Ustala się dla inkasenta opłaty targowej następujące terminy płatności:

1) do należności pobranych w dniach od 1 do 15 -w terminie do 16 dnia danego miesiąca,

2) do należności pobranych od 16 do końca miesiąca- w terminie do 1 dnia następnego miesiąca.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie:

1. z tytułu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w wysokości 2% pobranego podatku.

2. z tytułu poboru opłaty targowej w wysokości 25 % pobranej opłaty.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała nr III/21/2006 Rady Gminy Miedźna z dnia 6 grudnia 2006r w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego oraz rolnego w drodze inkasa.

§ 7. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń a także na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźna.             

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »