| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/284/2013 Rady Gminy Miedźna

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia zasad ustalania, terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Miedźna

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, w związku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 15, art. 19, pkt 1, lit. a, w związku z art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lolaknych (Dz.U.z 2010r. nr 95, poz.613 z późn. zm.)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Miedźna w wysokości 25,00 zł z wyjątkiem:

1.

sprzedaży z ręki, kosza, wiadra

9,00

2.

sprzedaży ze straganu o powierzchni do 2,5 m2
a powyżej tej powierzchni za każdy następny rozpoczęty m2

16,00 zł
6,00 zł

3.

sprzedaży z samochodu o masie całkowitej do 3,5 t, platformy, przyczepy

33,00

4.

sprzedaży z samochodu o masie całkowitej powyżej 3,5 t

61,00

§ 2. Wysokość dziennej stawki opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje sie stawkę wyższą.

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XXV/174/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń, a także na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiazującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »