| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/285/2013 Rady Gminy Miedźna

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Miedźna w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 w związku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Określa się następujące wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. 1)Dla samochodów ciężarowych posiadających dopuszczalną masę całkowitą:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka

Powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

528,00 zł

Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

636,00 zł

Powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton

924,00 zł

2) Dla samochodów ciężarowych posiadających 2 osie o dopuszczalnej masie całkowitej:

Dopuszczalna masa całkowita

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Od 12 ton do mniej niż 15 ton

924,00 zł

1 056,00 zł

Od 15 ton i więcej

1 092,00 zł

1 644,00 zł

3) Dla samochodów ciężarowych posiadających 3 osie o dopuszczalnej masie całkowitej:

Dopuszczalna masa całkowita

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Od 12 ton do mniej niż 19 ton

1 092,00 zł

1 164,00 zł

Od 19 ton do mniej niż 23 tony

2 040,00 zł

2 088,00 zł

Od 23 ton i więcej

2 088,00 zł

2 160,00 zł

4) Dla samochodów ciężarowych posiadających 4 osie i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej:

Dopuszczalna masa całkowita

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Od 12 ton do mniej niż 27 ton

1 968,00 zł

2 088,00 zł

Od 27 ton do mniej niż 29 ton

1 968,00 zł

2 364,00 zł

Od 29 ton i więcej

2 160,00 zł

3 036,00 zł

2. Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) Dla ciągników siodłowych i balastowych posiadających masę całkowitą zespołu pojazdów:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Stawka

Od 3,5 tony do 7 ton włącznie

1 056,00 zł

Powyżej 7 ton do mniej niż 12 ton

1 332,00 zł

2) Dla ciągników siodłowych i balastowych posiadających 2 osie o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Od 12 ton do mniej niż 25 ton

1 056,00 zł

1 332,00 zł

Od 25 ton do mniej niż 31 ton

1 464,00 zł

1 644,00 zł

Od 31 ton do 36 ton włącznie

1 860,00 zł

2 352,00 zł

Powyżej 36 ton

1 968,00 zł

2 544,00 zł

3) Dla ciągników siodłowych i balastowych posiadających 3 osie i więcej o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Od 12 ton do mniej niż 40 ton

1 968,00 zł

2 268,00 zł

Od 40 ton i więcej

2 268,00 zł

3 036,00 zł

3. 1)Dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą,z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Stawka

Od 7 ton do mniej niż 12 ton

324,00 zł

2) Dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i liczby osi, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) przyczepy i naczepy, posiadające 1 oś:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Od 12 ton do mniej niż 25 ton

324,00 zł

432,00 zł

Od 25 ton i więcej

432,00 zł

732,00 zł

b) przyczepy i naczepy posiadające 2 osie:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

Od 12 ton do mniej niż 28 ton

324,00 zł

420,00 zł

Od 28 ton do mniej niż 33 ton

816,00 zł

1 116,00 zł

Od 33 ton do mniej niż 38 ton

1 116,00 zł

1 692,00 zł

Od 38 ton i więcej

1 512,00 zł

2 244,00 zł

c) przyczepy i naczepy posiadające 3 osie i więcej:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi jezdnych

Od 12 ton do 36 ton włącznie

900,00 zł

1 248,00 zł

Powyżej 36 ton

1 248,00 zł

1 680,00 zł

4. Autobusy:

O liczbie miejsc

Stawka

Do 15 miejsc włącznie

1 332,00 zł

Od 16 do 29 miejsc włącznie

1 560,00 zł

30 miejsc i więcej

1 716,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 3. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń a także na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »