| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/295/2013 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pyskowice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art. 41ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz.613 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (Monitor Polski z 2013r. poz. 724) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r. (Monitor Polski z 2013r. poz.812) na wniosek Burmistrza Miasta, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pyskowice:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

powyżej 3,5

do 5,5 włącznie

694,-

powyżej 5,5

do 9 włącznie

1 148,-

powyżej 9

poniżej 12

1 366,-

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

12

13

2 198,-

2 198,-

13

14

2 306,-

2 306,-

14

15

2 362,-

2 362,-

15

2 416,-

2 416,-

3 osie

12

17

2 252,-

2 252,-

17

19

2 286,-

2 286,-

19

21

2 306,-

2 306,-

21

23

2 350,-

2 350,-

23

25

2 362,-

2 362,-

25

2 416,-

2 416,-

4 osie i więcej

12

25

2 252,-

2 252,-

25

27

2 306,-

2 306,-

27

29

2 362,-

2 362,-

29

31

2 416,-

2 744,-

31

2 438,-

2 744,-

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

3,5

12

1 600,-

4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

12

18

1 946,-

1 946-

18

25

1 956,-

1 956,-

25

31

1 978,-

1 978,-

31

2 000,-

2 154,-

3 osie

12

40

2 030,-

2 030,-

40

2 504,-

2 832,-

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie miej niż

Mniej niż

7

12

1 148,-

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

1 oś

12

18

1 138,-

1 138,-

18

25

1 170,-

1 170,-

25

1 244,-

1 244,-

2 osie

12

28

1 244,-

1 244,-

28

33

1 322,-

1 322,-

33

38

1 454,-

1 454,-

38

1 768,-

1 890,-

3 osie

12

38

1 374,-

1 374,-

38

1 506,-

1 506,-

7. Od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:

Od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:

1

poniżej 30 miejsc

694,-

2

równej lub wyższej niż 30 miejsc

2 030,-

§ 2. Podatek można regulować w kasie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub dokonywać wpłat na rachunek bankowy budżetu gminy w: BS Gliwice O/ Pyskowice 66 8457 0008 2003 0000 0316 0004

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XXV/180/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pyskowice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu:

1) w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

2) w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Pyskowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »