| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 225/XXXI/13 Rady Gminy Świerklany

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie opłaty targowej na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art.15, art.19 pkt 1 lit.a, pkt 2 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Świerklany
uchwala:

§ 1. Ustalić stawkę dzienną opłaty targowej na terenie Gminy Świerklany w wysokości 15 zł za każdy rozpoczęty mb zajmowanej powierzchni.

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. 1. Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa, dopuszczając jednocześnie uiszczanie opłaty w kasie Urzędu Gminy.

2. Inkaso opłaty targowej powierza się sołtysom:

a) sołtysowi sołectwa Jankowice – Panu Jerzemu Rugor,

b) sołtysowi sołectwa Świerklany Dolne - Panu Krzysztofowi Klyta.

3. Ustala się wynagrodzenie w wysokości 5% od zainkasowanych kwot.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Włodzimierz Barwinek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »