| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/984/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 27 listopada 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.),art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)w związku z art. 2 pkt 7 i 10, art. 3, art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej(t.j. Dz. U. z 2007r. Nr  59, poz. 404 z późn. zm.)oraz Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

Rada Miasta Katowice
u c h w a l a :

§ 1. W uchwale nr XII/195/11 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis(Dziennik Urzędowy Województwa Ślaskiego z dnia 29 sierpnia 2011r. nr 190, poz.3549)dokonać następujące zmiany:

1. § 7 otrzymuje brzmienie:

Zgłoszeń, o których mowa w §§ 1 i 2 należy dokonać do dnia 30 czerwca 2014r..

2. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2014r., z tym że prawa do zwolnienia nabyte w czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w niej przewidziany..

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »