| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/237/13 Rady Gminy Łękawica

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.), oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi,

Rada Gminy Łękawica uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej z dołu bez wezwania , w każdym roku kwartalnie w następujących terminach:

1) za I kwartał do 31 marca danego roku;

2) za II kwartał do 30 czerwca danego roku;

3) za III kwartał do 30 września danego roku;

4) za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

2. Wysokość stawki, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§ 2.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łękawica, który zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty lub wpłacać w kasie Urzędu Gminy Łękawica.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łękawica.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXXI/220/13 Rady Gminy Łękawica z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Bronisław Stachura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »