| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/314/2013 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt. 11, art.40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. 2013 r., poz.595 z późn. zm.) oraz art.130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2012r., poz.1137 z późn. zm.) oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2013r. (M.P. z 2013r., poz.704).

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętegoz drogi:

1) rower lub motorower:

a) za usunięcie - 111 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 18 zł,

2) motocykl:

a) za usunięcie - 220 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 25 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

a) za usunięcie - 483 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 38 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

a) za usunięcie - 603 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 50 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

a) za usunięcie - 854 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 72zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

a) za usunięcie - 1 259 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 134 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

a) za usunięcie - 1 532 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 198 zł.

§ 2.

Ustala się wysokość stawek kwotowych kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:

1) rower lub motorower - 55 zł;

2) motocykl - 110 zł.,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t -240 zł.,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 301 zł.,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 427 zł.,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 629 zł.,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 766 zł.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXII/229/2012 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 26.11.2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Żywcu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady


Edward Płonka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »