| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/264/2013 Rady Gminy Bestwina

z dnia 5 grudnia 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1.

Stawki podatku od nieruchomości na 2014 rok dla podmiotów określonych w art. 3 ustawy o podatkach i opłatach:

1. Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych

- od 1 m² powierzchni użytkowej 0,72 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- od 1 m² powierzchni użytkowej 21,86 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

- od 1 m² powierzchni użytkowej 10,36 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

- od 1 m² powierzchni użytkowej 4,62 zł

e) pozostałych trwale związanych z gruntem

- od 1 m² powierzchni użytkowej 7,39 zł

f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1 m² powierzchni użytkowej 4,62 zł

2. Od budowli według ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7

a) pozostałych 2%.

3. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

- od 1 m² powierzchni 0,80 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

- od 1 hektara powierzchni 4,56 zł

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1 m² powierzchni 0,12 zł

d) pozostałych

- od 1 m² powierzchni 0,22 zł.

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, grunty oraz budowle:

1. wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony i bezpieczeństwa gminy, zwolnienie nie dotyczy nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

2. stanowiące drogi wewnętrzne oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem "dr", z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 4.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Bestwina Nr XXIV/169/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2013 roku.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »