| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Pszczyny; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 27 listopada 2013r.

do porozumienia nr PZE/17/R/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez Powiat Pszczyński zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej na okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r

Na podstawie uchwały Nr XVII/218/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23.02.2012 r. w sprawie przejęcia przez gminę Pszczyna zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie uchwały
Nr XVII/125/08 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zawarcia z Gminą Pszczyna, porozumienia dotyczącego nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, zawarte pomiędzy gminą Pszczyna reprezentowaną przez Pana Dariusza Skrobola - Burmistrza Pszczyny a Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach Pana Pawła Sadzy - Starosty Pszczyńskiego oraz Pana Grzegorza Nogłego - Wicestarosty Pszczyńskiego.

§ 1. W porozumieniu nr PZE/17/R/2013 z dnia 25 września 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Uwzględniając wniosek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w sprawie nauki religii w roku szkolnym 2013/2014 dla17 ucznióww okresieod września 2013 r. do października 2013 r.oraz dla18 uczniówod miesiącalistopada 2013 r.pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez: gminę Pszczyna, gminę Suszec, gminę Miedźna, gminę Goczałkowice - Zdrój oraz Powiat Pszczyński wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia w wymiarze 10/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina 1.;

2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Powiat Pszczyński zobowiązuje się przekazać gminie Pszczyna dotację celową
na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów
ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pszczyński, w roku szkolnym 2013/2014 tj. za2ucznióww wysokości:213,12 złmiesięcznie w 2013 r. x 2 miesiące =426,24(za okres od 01.09.2013 r. do 31.10.2013 r.) oraz za2 ucznióww wysokości:
201,28miesięcznie w 2013 r. x 2 miesiące =402,56 zł(za okres od 01.11.2013 r.
do 31.12.2013 r.). Razem do zapłaty:828,80 zł(za okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r.).;

3) załącznik nr 1 do porozumienia nr PZE/17/R/2013 z dnia 25 września 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek gminy Pszczyna.

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze stron.

Starosta Pszczyński


Paweł Sadza


Wicestarosta Pszczyński


Grzegorz Nogły

Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 1
Burmistrza Pszczyny i Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 27 listopada 2013 r.

Kalkulacja kosztów zatrudnienia nauczyciela - nauczanie religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Nauczyciel religii – zatrudniony w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pszczynie.

Wymiar zatrudnienia: 10/18.

Koszt miesięczny:

2013 r.
od 01.09.2013 r.
do 31.10.2013 r.
10/18

2013 r.
od 01.11.2013 r.
do 31.12.2013 r.
10/18

Stawka zasadnicza

1 295,00 zł

1 295,00 zł

Wysługa 6%

77,70 zł

77,70 zł

Motywacyjny

30,00 zł

30,00 zł

Łącznie:

1 402,70 zł

1 402,70 zł

§ 4010

1 402,70 zł

1 402,70 zł

§ 4040

0,00 zł

0,00 zł

§ 4110

241,12 zł

241,12 zł

§ 4120

34,37 zł

34,37 zł

§ 4440

133,33 zł

133,33 zł

Łącznie:

1 811,52 zł

1 811,52 zł

ilość dzieci pobierających naukę / w tym ilość uczniów z Powiatu Pszczyńskiego


17/2


18/2

miesięczna kwota dotacji
do przekazania


213,12 zł


201,28 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »