| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/1017/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie nadania placowi oraz ulicy położonym na terenie miasta Katowice nazw: "Rondo profesora Jana Obrąpalskiego" oraz "Pijarska"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 6 i 7 ust. 1 pkt 2, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 1 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz 260 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 1. Nadać nazwę "Rondo profesora Jana Obrąpalskiego" nowo wybudowanemu rondu u zbiegu ulic: Armii Krajowej i Pijarskiej.

2. Plac, o którym mowa w ust. 1 stanowi drogę wewnętrzną położoną na działkach: nr 207/70, 301/36, 759/36 i 763/37 karta mapy 10 obręb Piotrowice, będących własnością Miasta Katowice. Usytuowanie placu ilustruje szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Nadać nazwę "Pijarska" nowo wybudowanej ulicy łączącej ul. Zdzisława Hierowskiego z Rondem profesora Jana Obrąpalskiego jako przedłużeniu istniejącej ulicy.

2. Ulica, o której mowa w ust. 1 stanowi drogę wewnętrzną położoną na działce nr 759/36 karta mapy 10 obręb Piotrowice, będącej własnością Miasta Katowice. Usytuowanie ulicy ilustruje szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter


Załącznik do Uchwały Nr XLIII/1017/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 18 grudnia 2013 r.

RONDO PROFESORA JANA OBRĄPALSKIEGO oraz ul. PIJARSKA

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »