| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 241/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami/ i art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Kłomnice
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 47/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice, wprowadza się zmianę polegającą na tym, że:

§ 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 wynosi 1,00 złotych (słownie : jeden złotych 0/100) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice


mgr inż. Jarosław Łapeta

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »