| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.087.2013 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz .U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 223, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem
nr 1 polegające na:

zmniejszeniu o kwotę - 1 389 816,69 zł

w tym:

dochody bieżące

zmniejszenie o kwotę - 1 391 366,34 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 600 „Transport i łączność”

+ 23 447,24 zł

- zwiększenie w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

+ 2 059,58 zł

- zwiększenie w dziale 750 „Administracja publiczna”

+ 4 305,94 zł

- zwiększenie w dziale 750 „Administracja publiczna" / Odległość nie jest dla nas przeszkodą

+ 55 728,00 zł

- zwiększenie w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

+ 4 068,63 zł

- zmniejszenie w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

− 1 491 362,20 zł

- zwiększenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

+ 1 051,53 zł

- zwiększenie w dziale 852 „Pomoc społeczna”

+ 5 799,94 zł


- zwiększenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

+ 2 196,00 zł

- zwiększenie w dziale 926 „Kultura fizyczna”

+ 1 339,00 zł

dochody majątkowe

zwiększenie o kwotę +1 549,65 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 926 „Kultura fizyczna"

+ 1 549,65 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem nr 2 polegające na

zmniejszeniu o kwotę - 4 466 237,06 zł

w tym:

wydatki bieżące

zmniejszenie o kwotę - 472 600,04 zł

z czego:

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy"

− 19 800,00 zł

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne"/ Remont ul. Słowackiego na odcinku poza kanalizacją sanitarną

− 74 300,00 zł

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne"/ Remont ul. Rymera 141-143 (boczna) na odcinku poza kanalizacją sanitarną

− 160 300,00 zł

- zwiększenie w dziale 750 „Administracja publiczna" rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)"

+ 50 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)"/ Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd

− 17 321,59 zł

- zmniejszenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"

− 1 920,00 zł

- zmniejszenie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80195 „Pozostała działalność"/ Przedszkole dla wszystkich

− 4 141,90 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

− 3 278,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”/ System gospodarki odpadami

− 206 538,55 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

− 35 000,00 zł

wydatki majątkowe

zmniejszenie o kwotę - 3 993 637,02 zł

z czego:

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe"/ ul. Napierskiego - remont nawierzchni

− 116 500,00 zł

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne"/ ul. Narutowicza chodnik

− 53 159,07 zł

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne"/ Wiadukt ul. Mariacka

− 960 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60095 „Pozostała działalność"/ Hallera-Sienkiewicza z parkingiem przy ul. Sienkiewicza

− 70 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”/ Projekt i wykonanie odtworzenia koryta rowu Wypandów

− 293 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”/ Dofinansowanie budowy kanalizacji PWIK

− 200 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”/ Spłata Karkoszki

− 4 340,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”/ Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów

− 286 637,95 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg"/ Oświetlenie ulic, dróg i placów

− 60 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90095 „Pozostała działalność”/ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w okolicy ul. Matejki

− 70 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”/ Boisko Mariacka

− 1 880 000,00 zł

§ 3. Uchwała budżetowa w§5.2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się maksymalny limit zobowiązań z tytułu:

- kredytów

781 880,00 zł

- pożyczek

678 250,00 zł

- sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji)

8 000 000,00 zł

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. Wprowadza się zmiany w Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Traci moc załącznik Nr 4 do Uchwały Nr BRM.0007.084.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2013.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie


mgr inż. Jacek Sobik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BRM.0007.087.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr BRM.0007.087.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BRM.0007.087.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr BRM.0007.087.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr BRM.0007.087.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »