| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 150/XXIV/2014 Rady Gminy Przyrów

z dnia 17 stycznia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały NR 109/XVII/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Przyrów uchwala:

§ 1. W uchwale  NR 109/XVII/2013 z dnia 15 marca 2013 r. Rady Gminy Przyrów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2768) wprowadza się zmiany:

1) §2  otrzymuje brzmienie:

W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

1) 10 złotych (słownie: dziesięć  złotych) od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę,

2) 17 złotych (słownie: siedemnaście złotych) – od gospodarstwa domowego liczącego od 2 do 3 osób,

3) 27 złotych (słownie: dwadzieścia siedem złotych) - od gospodarstwa domowego liczącego od 4 do 6 osób,

4) 37 złotych (słownie: trzydzieści siedem złotych) - od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 6 osób.;

2) §3  otrzymuje brzmienie:

W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

1) 20 złotych (słownie: dwadzieścia  złotych) od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę,

2) 34 złote (słownie: trzydzieści cztery  złote) – od gospodarstwa domowego liczącego od 2 do 3 osób,

3) 54 złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery złote) - od gospodarstwa domowego liczącego od 4 do 6 osób,

4) 74 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery złote) - od gospodarstwa domowego liczącego powyżej 6 osób..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2014 r. 

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Michalik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

noRisk

noRisk to firma, która świadczy usługi prawne w zakresie wsparcia przy uzyskiwaniu odszkodowania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »