| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Częstochowy; Zarządu Powiatu w Częstochowie

z dnia 21 stycznia 2014r.

do Porozumienia zawartego w dniu 7 marca 2006 roku w Częstochowie

pomiędzy Miastem Częstochowa na prawach Powiatu reprezentowanym przez:Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy - Mirosława SoborakaiNaczelnika Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych - Adriana Starońkazwanym dalej "powiatem prowadzącym", a Powiatem Częstochowskim reprezentowanym przezZarząd Powiatu w Częstochowie:Starostę Częstochowskiego - Andrzeja KwapiszaiWicestarostę - Janusza Krakowianazwanym dalej "powiatem dotującym"

§ 1. § 4 ust. 1 Porozumienia z dnia 7 marca 2006 roku otrzymuje brzmienie:

Wysokość dotacji dla powiatu prowadzącego na rok budżetowy 2014 została ustalona w wysokości kwoty części równoważącej subwencji ogólnej, ustalonej zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) i stanowi kwotę 2.376.742 zł..

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Aneks obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron, a piąty egzemplarz dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

POWIAT PROWADZĄCY

POWIAT DOTUJĄCY

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy


Mirosław Soborak

z up. Prezydenta Miasta Częstochowy

Naczelnik Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych


Adrian Staroniek

Starosta Częstochowski


Andrzej Kwapisz


Wicestarosta


Janusz Krakowian

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »