Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 2 Starosty Tarnogórskiego

z dnia 28 stycznia 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Tekst pierwotny

Zgodnie z art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 135 z późn. zm.[1])) podaję do wiadomości, że średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Świerklańcu, ul. Tarnogórska 80 w roku 2014 wynoszą 2 131,94 zł.

Starosta Tarnogórski


Lucyna Ekkert


[1]) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 579 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe