| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr Z-I.5511.5.2013 Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 19 grudnia 2013r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Rybnika w roku 2013

Na podstawie art. 38b, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, (tekst jednolity z dnia 11 marca 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami), przedkładam Radzie Miasta Rybnika roczne sprawozdanie z działalności w 2013 roku„Komisji Bezpieczeństwa i Porządku”zwanej dalej„Komisją”.

W 2013 roku „Komisja” działała w następującym składzie:

- Adam Fudali- Przewodniczący „Komisji” - Prezydent Miasta Rybnika

- Henryk Cebula- Przedstawiciel Rady Miasta Rybnika

- Piotr Kuczera- Przedstawiciel Rady Miasta Rybnika

- Janusz Abrahamowicz- Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rybnika - członek „Komisji” powołany przez Prezydenta Miasta Rybnika

- Anna Naruszewicz-Studnik- pracownik  Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Rybniku - członek „Komisji” powołana przez Prezydenta Miasta Rybnika

- Mariola Kujańska- członek  Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rybniku - członek „Komisji” powołana przez Prezydenta Miasta Rybnika

- Grzegorz Grabiec- Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku - członek „Komisji” delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku

- Mirosław Jordan- Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rybniku - członek „Komisji” delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku

- Jacek Sławik- Prokurator Rejonowy w Rybniku - uczestnik „Komisji” wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Gliwicach

Na podstawie art. 38b, ust. 3 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), Prezydent Miasta Rybnika złożył na sesji Rady Miasta Rybnika w dniu 21 stycznia 2013 r. roczne sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Rybniku za rok 2012. Sprawozdanie z działalności „Komisji” opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego poz. 1229 w dniu 4 lutego 2013 roku.

Z ustawowo przysługujących uprawnień „Komisja” w 2013 r. zrealizowała:

Na posiedzeniu w dniu 18.03.2013 r.:

- „Komisja” zapoznała się z dokumentem zatytułowanym „Sprawozdanie z działalności policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży na terenie Miasta Rybnika w 2012 r.” Sprawozdanie zbiorcze opracował Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności –Janusz Abrahamowicz. Komisja sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie. Dokument ten został dostarczony radnym naszego Miasta i był podstawą do oceny tych służb, na sesji Rady Miasta w dniu 20 marca 2013 r.

- „Komisja” pozytywnie zaopiniowała aktualizację załączników do „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Miasta Rybnika” w zakresie statystyki policyjnej, diagnozy problemów i zjawisk społecznych w świetle danych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, statystykę uchwalonych przez radę gminy punktów sprzedaży napojów alkoholowych, działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydanych zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych w oparciu o dostarczone informacje z tych instytucji.

- „Komisja” pozytywnie zaopiniowała informację pn. „Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika za 2012 rok.” Dokument ten został dostarczony radnym naszego Miasta i był podstawą do oceny na sesji Rady Miasta w dniu 20 marca 2013 r.

Na posiedzeniu w dniu 26.11.2013 r.:

- „Komisja” zapoznała się z propozycją wydatków przeznaczonych w 2014 r. w zakresie podniesienia stanu porządku i bezpieczeństwa w mieście, a ujętych w budżecie Miasta na 2014 r. Po omówieniu spraw związanych z wydatkami na cele bezpieczeństwa i porządku na rok 2014, przedstawiony przedmiotowy projekt budżetu, został pozytywnie zaopiniowany przez „Komisję”.

- Omówiono ważniejsze rodzaje przestępstw występujących na terenie Miasta, możliwości ich zapobiegania oraz zabezpieczenie osób bezdomnych szczególnie w okresie zimowym.

Obsługę administracyjno - biurową „Komisji” zapewnia Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rybnika. W związku z powyższym na działalność „Komisji” w 2013 roku z budżetu miasta nie poniesiono odrębnych kosztów finansowych.

W związku z udziałem w pracach „Komisji”, jej członkowie nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Prezydent Miasta Rybnik


Adam Fudali

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »