| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/536/2014 Rady Miasta Wisła

z dnia 30 stycznia 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. 2012 r. Nr 125, poz. 749 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981 z późn. zm.), mając na uwadze art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Sla. z 2013 r. poz. 4753 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Określa się inkasentów opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie Miasta Wisła:

1) Pani BODYNEK Ewa – dla obiektu DW "RADIOLA" w Wiśle przy ul. J. Niemca 4A (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 356);

2) Pani CHOCHÓR Grażyna – dla Hotelu "POLONIA" w Wiśle przy ul. Wyzwolenia 34A (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich);

3) Pani CIEŚLAR Alicja – dla  obiektu Rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej "ZAMEK" w Wiśle przy ul. Zameczek 1 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 341);

4) Pani CIEŚLAR Beata – dla  Hotelu "STOK" w Wiśle przy ul. Jawornik 52A (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich);

5) Pani CIEŚLAR Danuta – dla  obiektu DW "LIMBA" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 5 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 252);

6) Pan CIEŚLAR Grzegorz – dla Hotelu "GAWRA" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 44 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 119);

7) Pani CIEŚLAR Joanna – dla  obiektu CR i R "JUBILAT" w Wiśle przy ul. Bukowej 9;

8) Pani Cieślar Maria – dla Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego "ZIMOWIT" w Wiśle przy ul. Wodnej 3 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 324);

9) Pan KOŃCZYK Janusz – dla obiektu "BIAŁY DWOREK" w Wiśle przy ul. 1 Maja 6 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 188);

10) Pani LUBER Agnieszka – dla Pensjonatu "OGRODZISKO" w Wiśle przy ul. Malinka 8 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich);

11) Pani PINKAS Alicja – dla obiektu  "ZBIORNIK WODNY" w Wiśle Oś. Noclegi;

12) Pani POLOK Danuta – dla  obiektu DW "CISÓWKA" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 42 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 172);

13) Pani RASZKA Jolanta – dla  obiektu DW "BRUCLIK" w Wiśle Oś. Kozińce 13 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 142);

14) Pani SKURZOK Agnieszka – dla Hostelu "KROKUS" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 9 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 075);

15) Pani SZWEDO Ewa – dla obiektu Villi "POD RÓŻĄ" w Wiśle Aleja Ksiedza Biskupa Bursche 46;

16) Pani ŚCIBISZ Grażyna – dla  obiektu OW "STORCZYK" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 3 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 239);

17) Pani ZBROŃSKA Agnieszka – dla Ośrodka "RELAKS" w Wiśle przy ul. 11 Listopada 35 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 223);

18) Pani ZGORZELSKA Alina – dla  obiektu DW "MITUR" w Wiśle przy ul. Fiedorowskiej 2 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 203);

19) "ALMIRA 2005" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000226809) – dla obiektu Villa "ALMIRA" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 1A;

20) BIURO PODRÓŻY "PARTNER" Sp. z o.o. Spółka Komandytowa (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000425789) – dla obiektu DW "IZABELA" w Wiśle przy ul. Gimnazjalnej 10 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 219);

21) Bogdan Gruszka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU "TRANS-KRUSZ" Gruszka Bogdan (NIP 638-10-02-759, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) – dla Obiektu "Centrum GREEN HILL" w Wiśle przy ul. Dziechcinka 7 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 201);

22) "FROMAG" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000380863) – dla Hotelu "MERCURE"  Wisła Patria w Wiśle przy ul. Kopydło 20 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego Ewidencji Obiektów Hotelarskich);

23) "GEOVITA" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000162223) – dla Centrum Konferencji i Rekreacji "GEOVITA" w Wiśle Oś. Bajcary 14 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 170);

24) Heinrich Paulus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "APARTAMENTY SOLAR" Heinrich Paulus (NIP 526-254-63-81, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) – dla obiektu "APARTAMENTY SOLAR" w Wiśle przy ul. Kiczerowskiej 3A (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 082);

25) K.P.T.W. "NATURA TOUR" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000155205 ) – dla obiektu DW "SOSNA" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 46 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 226);

26) Krzysztof Kryj, Bogusław Rojek, Jan Kuczera i Zbigniew Zimonczyk prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą "KOMA" S.C. (NIP 642-25-74-471, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) – dla obiektu "SILESIA" w Wiśle przy ul. Bukowej 4 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 153);

27) Łukasz Kryjak i Marcin Kryjak prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą "LUMAR" Łukasz i Marcin Kryjak Spółka Cywilna (NIP 547-20-22-810,  legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) – dla Hotelu "VESTINA" w Wiśle przy ul. Malinka 35 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich);

28) Maria i Ryszard Rucińscy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod firmą P.U.H. "MARIA" Spółka Cywilna (NIP 548-246-15-86, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) – dla Pensjonatu "UŚMIECH" w Wiśle przy ul. Chałupiańskiej 1 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego Ewidencji Obiektów Hotelarskich);

29) "NAT FIRMA TURYSTYCZNA" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000084122) – dla Apartamentów w Wiśle przy ul. Bukowej 6 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 398);

30) PHZ "JUR-GAST" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000183122) – dla obiektu "DWÓR JUR-GAST" w Wiśle przy ul. Stalmacha 1 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 366);

31) "POD JEDLAMI" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000267084) – dla Hotelu "POD JEDLAMI" (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich) i OW "TURNIA" w Wiśle przy ul. Beskidzkiej 17 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 081);

32) Polski Związek Sportów Niepełnosprawnych  "START" (legitymujący się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000124143) – dla obiektu Ośrodek Sportowy PZSN "START" w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 1 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego Ewidencji Obiektów Hotelarskich);

33) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PLUSK" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000091426)  – dla  obiektu DW "EWA" w Wiśle przy ul.  Brzozowej 7 i 14 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 070);

34) "SPÓŁDZIELNIA KŁOS" (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000175062) – dla obiektu DW "KŁOS" w Wiśle przy ul. Na Stoku 2 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 042);

35) "SUN & SNOW" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000318497) – dla Apartamentów w Wiśle przy ul. Bukowej 6, ul. Bukowej 17, ul. Górnośląskiej 9 oraz ul. Miłej 2 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 042);

36) Tadeusz Byrtek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "BYRTEK TADEUSZ Firma Handlowo-Usługowa" (NIP 548-11-69-984, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla Willi "KSIĘŻÓWKA-WIŚLANKA" w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 1 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 068);

37) Tadeusz Gołębiewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą "HOTEL GOŁĘBIEWSKI" Tadeusz Gołębiewski (NIP 125-001-07-73, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) – dla obiektu "HOTEL GOŁĘBIEWSKI" w Wiśle Aleja Księdza Biskupa Bursche 3 (wpis do prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego ewidencji obiektów hotelarskich);

38) "WITOSA PROJEKT" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000307217) – dla obiektu DW "BESKIDY" w Wiśle przy ul. Wypoczynkowej 10 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 145);;

2) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się inkasenta opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie Miasta Wisła w innych obiektach niż wskazane w ust. 2: Panią Annę Słowiok, zamieszkałą w Wiśle (Jawornik), posiadającą NIP 548-255-35-55..

§ 2.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Łukaszyk

Specjalizuje się w problematyce gospodarki nieruchomościami, postępowań egzekucyjnych oraz prawa cywilnego. Na co dzień zajmuje się sprawami branży wodociągowo-kanalizacyjnej, aspektami prawnymi funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych oraz ochroną danych osobowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »