| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Pszczyńskiego

z dnia 29 stycznia 2014r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok

Działając na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.) przedstawiam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013r.

W celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pszczyńskiego. Kadencja Komisji trwa 3 lata. W 2013 roku nastąpiła zmiana składu osobowego Komisji i od 4 kwietnia 2013 roku działalność prowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Pszczyńskiego nr 5/2013 w składzie:

1. Przewodniczący:

- Paweł Sadza – Starosta Pszczyński

2. Członkowie:

- Szymon Sekta – Sekretarz Powiatu Pszczyńskiego,

- Grzegorz Nogły – Radny Rady Powiatu Pszczyńskiego,

- Aleksander Malcher – Radny Rady Powiatu Pszczyńskiego,

- Janusz Wilczek – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pszczynie,

- Piotr Kost – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie,

- Edward Bogacz – Komendant Straży Miejskiej w Pszczynie,

- Roman Bańczyk – Dyrektor WORD Katowice.             


W pracach Komisji uczestniczy także Bogusław Rolka – Prokurator Rejonowy w Pszczynie.                           

Działająca przy staroście pszczyńskiemu Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest płaszczyzną, na której od 2002 roku omawiane są różnorodne działania służb, inspekcji i straży mające na celu zapobieganie przestępczości, ochronę bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

W roku 2013 Komisja odbyła 2 spotkania, w kwietniu oraz w październiku.

Na posiedzeniu 10 kwietnia 2013 r. Komisja dokonała oceny stanu bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu pszczyńskiego oraz działań Policji w tym zakresie za I kwartał 2013r. Podstawą oceny było wystąpienie zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pszczynie mł. insp. Janusza Wilczka, który zaznaczył iż w omawianym okresie na terenie podległym KPP w Pszczynie nastąpił znaczny spadek przestępczości w siedmiu podstawowych kategoriach: kradzież mienia, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu, uszkodzenie mienia, rozbój, bójka i pobicie oraz uszkodzenie ciała. W I kwartale 2013 r. spadkowi uległa także liczba kolizji i wypadków drogowych, natomiast wzrosła ilość nietrzeźwych kierujących.

Jak wynika z wystąpienia zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pszczynie komenda kładzie duży nacisk na działalność edukacyjną i profilaktyczną. Zagadnieniami tymi zajmuje się Zespół ds. Nieletnich i Patologii KPP w Pszczynie, Dzielnicowi Rewiru Dzielnicowych, jak i rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, którzy celem zapobiegania demoralizacji i patologii nieletnich współpracują z pedagogami szkolnymi, dyrektorami szkół, a także placówkami pomocowymi dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu, organizując prelekcję, pogadanki dot. bezpieczeństwa.

Komisja oceniła pozytywnie pracę Komendanta Powiatowego Policji w Pszczynie za omawiany okres.

Komisja zapoznała się także z działaniami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie w zakresie ochrony przeciwpożarowej za I kwartał 2013r. Zagadnienie omówił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie bryg. Ireneusz Smolarek, wykazując zmniejszenie liczby interwencji, pożarów oraz miejscowych zagrożeń w ww. okresie. Komendant wspomniał także o różnych formach propagowania bezpiecznych zachowań przez Komendę Główną i podległe jednostki PSP za pośrednictwem mediów, ulotek, plakatów.

Komisja wysłuchała również informacji Powiatowego Inspektora Weterynarii - Adama Paszka na temat sytuacji w branży przetwórczej mięsa na terenie powiatu pszczyńskiego. Przedstawione Komisji wnioski po kontrolach przeprowadzonych w zakładach związanych z przetwórstwem mięsnym nie wskazały przypadków przechowywania produktów przeterminowanych i tzw. zwrotów.

Na kwietniowym posiedzeniu Komisja zapoznała się także z pozytywnymi wynikami kontroli przeprowadzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w związku z obowiązkiem zarządców, właścicieli budynków dot. usuwania śniegu i lodu z dachów budynków.

W związku z wiosennymi roztopami kierownicy zbiorników Goczałkowice oraz Łąka zapoznali Komisję z sytuacja hydrologiczną powiatu. W swoich wystąpieniach zapewnili, iż nie ma zagrożenia powodziowego, jednak mogą wystąpić lokalne podtopienia pól, łąk, terenów przy rowach.

Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 18 października 2013 roku. Na spotkaniu zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie st. kpt. Grzegorz Kołoczek przedstawił Komisji stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu pszczyńskiego za III kwartały 2013 roku. Zaznaczył, iż przedstawianym okresie odnotowano spadek liczby pożarów, jednak ze względu na opady deszczu jakie miały miejsce w czerwcu 2013r. o 82% wzrosła ilość zdarzeń miejscowych. Wzrosła także liczba fałszywych alarmów, głównie dotyczących uszkodzeń instalacji elektrycznej. Nadmienił także, iż omawianym okresie przeprowadzono 74 kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz dokonano 14 odbiorów obiektów.

Komisja wysłuchała również informacji Komendanta Powiatowego Policji insp. Ireneusza Szwargi, dotyczących stanu bezpieczeństwa m.in. na drogach powiatu za trzy kwartały 2013 roku. Komendant podkreślił, iż znacznie spadła liczba wypadków, jak również kolizji drogowych. Poprawie uległ także stan trzeźwości kierowców: na 1000 skontrolowanych, wykryto jednego nietrzeźwego. Wynik ten przełożył się na zmniejszenie o 40% zdarzeń drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących. Poruszono także problem bezpieczeństwa pieszych poruszających się po drogach powiatu po zmroku, głównie osób starszych i dzieci oraz prewencji prowadzonej w tym zakresie. Na spotkaniu w dniu 18.10.2013r. Komendant Powiatowy Policji omówił także problem bezpieczeństwa podczas rozgrywek sportowych i zwrócił się do Komisji z prośbą o interwencję u zarządców stadionów, aby ich zobowiązać do oczyszczenia boisk oraz ich otoczenia z kamieni, gruzu czy też innych przedmiotów, które są nagminnie używane w scysjach pomiędzy kibicami. Komisja poparła wniosek Komendanta dot. zwiększania bezpieczeństwa podczas meczy, a jego pracę za trzy kwartały 2013 roku oceniła pozytywnie.

Na październikowym posiedzeniu Komisji Roman Bańczyk - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach poinformował członków Komisji o wejściu w życie nowych regulacji prawnych wprowadzających m.in. nowe kategorie prawa jazdy. W związku z powyższym zaproponował zorganizowanie spotkania dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego z wszystkich szkół, celem przekazania nowych zasad ruchu drogowego. Komisja wniosek przyjęła pozytywnie.

Na spotkaniu w dniu 18 października 2013 roku podjęto także decyzję o przeznaczeniu posiadanych środków finansowych Komisji na wydanie ulotek lub innych materiałów mających na celu poprawę bezpieczeństwa przede wszystkim dzieci i młodzieży w powiecie.             

W 2013 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Pszczyńskiego:

- była organizatorem eliminacji powiatowych XV edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”

- wystosowała pismo do zarządców stadionów z prośbą o podjęcie działań mających na celu oczyszczenie terenu wokół boisk

- zorganizowała w dniu 3 grudnia 2013r. szkolenie dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego szkół podstawowych oraz gimnazjalnych powiatu pszczyńskiego, które umożliwiło uzyskanie uprawnień do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową

- była inicjatorem kampanii „POWIAT PSZCZYŃSKI - BEZPIECZNE MIEJSCE !” - akcji promującej bezpieczne poruszanie się pieszych po drogach powiatu pszczyńskiego, w ramach której zakupiono ponad 7000 sztuk samozaciskowych opasek odblaskowych przekazanych do szkół podstawowych powiatu pszczyńskiego

Ponadto brała udział w pracach przy organizacji konkursów:

- Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowanego dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych

- Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego organizowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

STAROSTA PSZCZYŃSKI


Paweł Sadza

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »