| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/370/2014 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie sprostowania pomyłki pisarskiej występującej w Uchwale Nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „i”, pkt 10 i pkt 15, art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 i 2, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2, art. 222 ust. 1-3, art.235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

Rada Gminy Ożarowice
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Prostuje się pomyłkę pisarką znajdującą się w § 2 ust 1, pkt 1 lit a Uchwały Nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2014 rok, gdzie wpisano:

1) wydatki bieżące 17.087.838 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych                                                         13.954.063
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                             7.793.775 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               5.800.288

a powinno być:

1) wydatki bieżące 17.094.838 zł, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych                                                         13.954.063 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                             7.786.015 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań               5.808.048

§ 2. Prostuje się pomyłkę pisarką znajdującą się w § 3 Uchwały Nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2014 rok, gdzie wpisano:


„Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9.300.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

a) długoterminowych pożyczek w kwocie 5.000.000 zł na:

- wydatki związane z termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji budynków użyteczności publicznej z terenu gminy Ożarowice w wysokości 1.000.000 zł,

- wkład własny do realizowanego w ramach RPO WŚL projektu pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” w wysokości 4.000.000 zł,

b) długoterminowych kredytów w kwocie 4.300.000 zł przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z inwestycjami zaplanowanymi w budżecie oraz spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.”
a powinno być:

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8.357.996 zł,  który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

a) długoterminowych pożyczek w kwocie 5.000.000 zł na:

- wydatki związane z termomodernizacją i ograniczeniem niskiej emisji budynków użyteczności publicznej z terenu gminy Ożarowice w wysokości 1.000.000 zł,

- wkład własny do realizowanego w ramach RPO WŚL projektu pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” w wysokości 4.000.000 zł,

b) długoterminowych kredytów w kwocie 3.357.996 zł przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z inwestycjami zaplanowanymi w budżecie oraz spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 3. Prostuje się pomyłkę pisarką znajdującą się w § 12 pkt 1 Uchwały Nr XXIX/365/2013 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2014 rok, gdzie wpisano:
„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 9.300.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.”

a powinno być:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie 9.300.000 zł, w tym: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.357.996 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 942.004 zł..

§ 4. W pozostałym zakresie uchwała obowiązuje bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Ekspert w dziedzinie ociepleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »