Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/477/14 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/340/12 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Bobrowniki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe