Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/325/2014 Rady Gminy Wyry

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/174/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Wyry na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Wyry

Rada Gminy Wyry uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z koniecznością uzupełnienia numeracji nieruchomości w uchwale Nr XXI/174/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 27 września 2012 r., w celu dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego, zmienia się w załączniku nr 1 do tejże uchwały opis granicy okręgu wyborczego Nr 14 w następujący sposób:

1. wyrażenie „Rybnicka - numery parzyste od 54-82Z, wszystkie numery od 83-163Z, numery nieparzyste od 165- 229Z” zastępuje się wyrażeniem  „Rybnicka - numery parzyste od 54-82Z, wszystkie numery od 83-163Z, numery nieparzyste od 165- 239Z”.

§ 2. Podział Gminy Wyry na okręgi wyborcze, uwzględniający zmiany określone w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Gminy Wyry oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/325/2014
Rady Gminy Wyry
z dnia 27 lutego 2014 r.

Podział Gminy Wyry na okręgi wyborcze

Numer okręgu

Granice okręgu

Miejscowość Wyry

1

Kopaniny

Lawendowa

Miodowa

Rubinowa

Wagonowa

Zacisze

2

Aleksandra Puszkina - do numeru 23Z, numery nieparzyste od 25-35Z

Chabrowa

Jana Kasprowicza

ks.Franciszka Bojdoła

Leszczynowa

Łabędzia

Porzeczkowa

3

Aleksandra Puszkina - numery parzyste od 24-36Z, wszystkie numery od 37 do końca

Brzoskwiniowa

Dworcowa

Leśniczówka

Wróbla

4

Łaziska

Magazynowa

Na Wierzysko

Orzechowa

Pszczyńska - do numeru 73Z

Różana

Spokojna

Zawodzie

5

Pszczyńska- od numeru 74 do końca

6

Dąbrowszczaków - do numeru 69Z, numery nieparzyste od 71 - 117Z

7

Astrów

Dąbrowszczaków - numery parzyste od 70 - 96Z, wszystkie numery od 119 do końca

Markiela

Tysiąclecia

Widok

Wrzosowa

Zwycięstwa

8

Dwór

Ładna

Profilowa

Słoneczna

Zbożowa

Zjednoczednia

Miejscowość Gostyń

9

Pod Lasem

Sosnowa

Tęczowa

Tyska

10

Franciszka Fityki

Jodłowa

Łuczników

Pszczyńska - do numeru 347Z

11

Miarowa

Pszczyńska - od numeru 348 do końca

Zaleśna

12

Brzozowa

Bukowa

Dębowa

ks.Tomasza Mamzera

Lipowa

Motyla

Obrońców Ziemi Śląskiej

Sasanek

Stokrotek

Wierzbowa

Wojciecha Drzymały


13

Brzeźna

Kpt. Jana Rybczyńskiego

ks.Franciszka Olmy

Macierzanki

Pszczela

Rybnicka - do numeru 53Z, numery nieparzyste od 55 - 81Z

Wilhelma Bojdoła

14

Grabowa

płk.Władysława Kiełbasy

Rybnicka - numery parzyste od 54 - 82Z, wszystkie numery od 83 - 163Z, numery nieparzyste od 165 - 239 Z

Zajęcza

15

Akacjowa

Franciszka Kłosa

Jarzębinowa

Jesionowa

Kasztanowa

Klonowa

Leśna

Magnolii

Rybnicka - numery parzyste od 164 - 240Z, wszystkie numery od 241 do końca

Wiśniowa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe