Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/326/2014 Rady Gminy Wyry

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/203/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Wyry na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Wyry

Rada Gminy Wyry uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z koniecznością uzupełnienia numeracji nieruchomości w uchwale Nr XXV/203/2012 Rady Gminy Wyry z dnia 20 grudnia 2012 r.; w celu dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania do stanu faktycznego, zmienia się w załączniku nr 1 opis granicy stałego obwodu głosowania Nr 5 w następujący sposób:

1. wyrażenie ”Rybnicka - numery parzyste od początku do 162Z, numery nieparzyste od początku do 229Z„ , zastępuje się wyrażeniem ”Rybnicka - numery parzyste od początku do 162Z, numery nieparzyste od początku do 239Z „.

§ 2. Podział Gminy Wyry na stałe obwody głosowania, uwzględniający zmiany określone w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Gminy Wyry oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/326/2014
Rady Gminy Wyry
z dnia 27 lutego 2014 r.

Podział Gminy Wyry na stałe obwody głosowania

Numer obwodu

Granice obwodów

Siedziby obwodowych komisji wyborczych

1

Astrów, Dąbrowszczaków, Dwór, Ładna, Markiela, Profilowa,  Słoneczna, Tysiąclecia, Widok, Wrzosowa, Zbożowa, Zjednoczenia,  Zwycięstwa

Pawilon Handlowy
ul. Dąbrowszczaków 58
43-175 Wyry

2

Aleksandra Puszkina, Brzoskwiniowa, Chabrowa, Dworcowa, Jana Kasprowicza, ks.Franciszka Bojdoła, Leszczynowa, Leśniczówka, Wróbla, Łabędzia, Porzeczkowa

Zespół Szkół w Wyrach
ul. Puszkina 10
43-175 Wyry

3

Kopaniny, Lawendowa, Łaziska, Magazynowa, Miodowa, Na Wierzysko, Orzechowa, Pszczyńska, Różana, Rubinowa, Spokojna, Wagonowa, Zacisze, Zawodzie

Zespół Szkół w Wyrach
ul. Puszkina 10
43-175 Wyry

4

Franciszka Fityki, Jodłowa, Łuczników, Miarowa, Pod Lasem, Pszczyńska, Sosnowa, Tęczowa, Tyska, Zaleśna

Dom Kultury w Gostyni
ul.Pszczyńska 366
43-176  Gostyń

5

Brzeźna, Grabowa, Kpt.Jana Rybczyńskiego, ks.Franciszka Olmy, Macierzanki, Płk.Władysława Kiełbasy, Pszczela, Rybnicka - numery parzyste od początku do 162Z, numery nieparzyste od początku do 239 Z, Wilhelma Bojdoła, Zajęcza

Zespół Szkół w Gostyni
ul. Rybnicka 141
43-176 Gostyń

6

Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Franciszka Kłosa, Jarzębinowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, ks.Tomasza Mamzera, Leśna, Lipowa, Magnolii, Motyla, Obrońców Ziemi Śląskiej, Rybnicka - numery parzyste od 164 -240Z, wszystkie numery od 241 do końca, Sasanek, Stokrotek, Wierzbowa, Wiśniowa, Wojciecha Drzymały,

Zespół Szkół w Gostyni
ul. Rybnicka 141
43-176 Gostyń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe