| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1/14 Starosty Zawierciańskiego

z dnia 27 lutego 2014r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok

Na mocy art. 38 a   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz.U. z   2013r., poz. 595 z   póź. zmian.) w   celu realizacji zadań starosty w   zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i   strażami oraz zadań określonych w   ustawach w   zakresie porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku. Kadencja Komisji trwa 3   lata.  

Do zadań Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku należy:  

1)   ocena zagrożeń porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;  

2)   opiniowanie pracy Policji i   innych powiatowych służb, inspekcji i   straży, a   także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z   zakresu porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli;  

3)   przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli;  

4)   opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i   innych powiatowych służb, inspekcji i   straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z   zakresu porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli;  

5)   opiniowanie projektu budżetu powiatu - w   zakresie, o   którym mowa w   pkt 1;  

6)   opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i   innych dokumentów w   sprawach związanych z   wykonywaniem zadań, o   których mowa w   pkt 1, 2   i 4;  

7)   opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w   pkt 2   i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i   bezpieczeństwa obywateli.  

W 2013 roku Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku odbyła 4   posiedzenia – zgodnie z   przyjętym na 2013 rok planem pracy oraz 2   posiedzenia doraźne na okoliczność wystąpienia dużych opadów deszczu na terenie powiatu zawierciańskiego w   okresie od 4   do 11 czerwca 2013 roku oraz od 23 do 25 czerwca 2013 roku, a   także na skutek wystąpienia sytuacji powodziowej w   dniu 26 lipca 2013 roku.  

Ponadto w   2013 roku Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku przeprowadziła:  

-   2 kontrole w   ramach Akcji „ Bezpieczne Ferie” – podczas których skontrolowano 4   szkoły w   których organizowane były ferie zimowe oraz Świetlicę Środowiskową w   Zawierciu;  

-   4 kontrole w   ramach Akcji „ Bezpieczne Wakacje” – podczas których skontrolowano 14 obiektów i   ośrodków wypoczynkowych dla dzieci i   młodzieży oraz 8   kąpielisk i   basenów kąpielowych zlokalizowanych na terenie powiatu zawierciańskiego.  

Podsumowując Akcję „ Bezpieczne Wakacje 2013” Komisja ustaliła, że podczas tegorocznych wakacji na terenie powiatu zawierciańskiego wypoczywało na obozach i   koloniach 3467 dzieci i   młodzieży z   terenu całej Polski, natomiast 150 osobowa grupa dzieci i   młodzieży wypoczywała na półkoloniach zorganizowanych w   miejscu zamieszkania.  

Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku wyróżniła dyplomami Urzędy Miast, Miast i   Gmin oraz Gmin z   terenu powiatu zawierciańskiego za organizację bezpiecznych kąpielisk:  

1)   w kategorii kąpielisk otwartych – zbiorniki wodne - Urząd Gminy Włodowice i   Urząd Miast i   Gminy Pilica.  

2)   w kategorii basenów otwartych - Urząd Miejski w   Porębie - OSiR i   Urząd Miasta Zawiercie – OSiR.  

3)   w kategorii basenów krytych - Urząd Miasta Łazy.  

PODSUMOWANIE PRZEBIEGU PRACY KOMISJI W   2013 ROKU  

1.   Komisja szybko reagowała na pojawiające się zagrożenia w   sferze bezpieczeństwa publicznego, podejmując stosowne środki zaradcze. Wspólnie z   Wydziałem Bezpieczeństwa i   Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędami Miast i   Gmin powiatu zawierciańskiego, instytucjami, służbami zespolonymi, inspekcjami i   strażami organizowano pomoc dla mieszkańców w   czasie zagrożenia powodziowego w   miesiącach: czerwiec i   lipiec 2013 roku.  

2.   Na bieżąco monitorowana jest sytuacja sanitarno - epidemiologiczna na terenie powiatu zawierciańskiego. Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku otrzymuje od Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w   Zawierciu – dwutygodniowe sprawozdania o   zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażenia i   zatrucia.  

3.   Komisji pozytywnie oceniła zaangażowanie Urzędów Miast i   Gmin, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Starostwa Powiatowego w   zapewnieniu bezpieczeństwa w   czasie ferii zimowych 2013 i   Akcji „Bezpieczne Wakacje2013”. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w   Zawierciu wydała pozytywną opinię 11 organizatorom imprez masowych w   2013 roku.  

4.   Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku pozytywnie oceniła realizację Strategii Bezpieczeństwa Powiatu Zawierciańskiego przez Komendę Powiatową Policji w   Zawierciu oraz instytucje wspierające, a   szczególnie n/w programy prewencyjno- profilaktyczne:  

-   Program Profilaktyczny „ Bezpieczna Szkoła”;  

-   Program Profilaktyczny „ Bezpieczna Droga do Szkoły”;  

-   Program Profilaktyczny „ Narkotykom- Stop”;  

-   Program Profilaktyczny „ Przemoc w   Rodzinie” – Niebieska linia;  

-   Program Profilaktyczny „ Bezpieczeństwo w   miejscach publicznych” „Bezpieczeństwo w   miejscu zamieszkania”.  

5.   Podejmowane działania Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku oraz zakres merytoryczny omawianych tematów znacznie przyczyniają się do polepszenia współpracy służb, inspekcji i   straży działających w   granicach administracyjnych Powiatu Zawierciańskiego.  

 

 

Starosta Zawierciański  


mgr   Rafał   Krupa

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »