| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 254/XXXIII/14 Rady Gminy Świerklany

z dnia 6 marca 2014r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz. 391 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Świerklany
uchwala :

§ 1. 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świerklany może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej (dalej "e-deklaracja").

2. E-deklaracja jest elektroniczną formą wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świerklany, o którym mowa w art. 6n ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz. 391 z późniejszymi zmianami).

§ 2. 1. E-deklaracje przesyła się do urzędu za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Publicznych, która jest dostępna w sieci Internet pod adresem https://sekap.pl/.

2. Elektroniczne formularze służące do przygotowania e-deklaracji są dostępne na Platformie Elektronicznych Usług Publicznych, w ramach karty usługi o nazwie "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi", umiejscowionej w przestrzeni usług Gminy Świerklany. Karta usługi zawiera wykaz czynnosci faktycznych i prawnych oraz inne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia e-deklaracji.

3. Poświadczeniem złożenia e-deklaracji jest urzędowe potwierdzenie odbioru, które składający otrzymuje zwrotnie na indywidualna skrzynkę kontaktową.

§ 3. 1. Przesłaną do urzędu e-deklarację opatruje się albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (podpis kwalifikowany), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem składanym przy użyciu certyfikatu cc-sekap.

2. Złożona e-deklaracja powinna zawierać jeden podpis elektroniczny. Przesłanie do urzędu e-deklaracji bez podpisu elektronicznego nie jest możliwe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklany.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Włodzimierz Barwinek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ofiara

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »